Hoppa till innehållet

Ny underhållsmodell ökar produktivitet i gruvor

Publicerad: 12 augusti 2020

Den tuffa arbetsmiljön i gruvorna sliter kraftigt på material och maskinutrustning med höga underhållskostnader som följd. Forskare vid Luleå tekniska universitet har i projektet Harshwork tagit fram en modell som ska underlätta materialval och underhåll, vilket i sin tur kan minska stopptider och öka produktiviteten.

– Forskningen kommer ge möjlighet att optimera materialval och geometrier för förbättrad livslängd på industriell utrustning som exempelvis skopor som används vid lastning av malm. Om vi lyckas kan material och utrustning nyttjas betydligt längre och effektivare, underhållskostnader minskas samt produktionen öka, säger Pär Jonsén, professor vid Luleå tekniska universitet.

Modellen bidrar till bättre förståelse

Ett av beräkningsexemplen i studien är Bolidens lastare (lingrävare) i Aitikgruvan i Gällivare. Skopornas tänder slits hårt av malm och gråberg och med laserskanning har man följt nötningen av materialet och fått fram ett unikt dataunderlag. Därefter har modeller över förloppet byggts som ytterligare ökar förståelsen.

– Tidsförloppet är komplext men vi har fått bra korrelation mellan verkligheten, experiment och vår modell. Det bidrar starkt till förståelse för hur materialet uppför sig, säger Pär Jonsén.

Finansieras av EIT RawMaterials

Projektet Harshwork har tilldelats 1.56 miljoner Euro från EIT RawMaterials, ett konsortium initierat av EIT (European Institute of Innovation and Technology) och finansierat av Europeiska kommissionen.

– Finansieringen från RawMaterials är helt nödvändig för att utföra mätningar och utveckling i fullstor skala och att sedan kunna ta detta till industriell tillämpning. Rent allmänt finns få möjligheter att få finansiering för tillämpad forskning inom denna industribransch, säger Pär Jonsén och konstaterar att konsortiet även öppnat dörrar till nya samarbetspartners i projektet.

− I projektet samarbetar vi med Boliden och LKAB och dessutom sju andra partners i Finland och Spanien som vi fått kontakt med via EIT RawMaterials.

Det slutgiltiga målet är att få fram ett prognosverktyg som kan användas av både konstruktörer och underhållsplanerare.

Kontakt

Pär Jonsén

Jonsén, Pär - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493460
Rum: E866 - Luleå»

Taggar