Hoppa till innehållet
Akademiska hus
Möjlig utformning i riktning österut från Teknikens hus längs Regnbågsallén. Foto: White Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Planförslag för ny universitetsbyggnad i flera våningar

Publicerad: 30 januari 2020

Planförslaget för ett nytt kvarter på universitetsområdet i Luleå, har gått ut på samråd. Akademiska Hus har tillsammans med Luleå kommun, i samarbete med Luleå tekniska universitet tagit fram ett nytt förslag på detaljplan över det så kallade D-huskvarteret.

–Vi ser detaljplanen som startskottet för det mera handfasta planeringsarbetet för det nya huset. Det känns bra att vi nu kan börja konkretisera de visioner och önskemål som kommit fram i målbildsarbetet, säger Veronika Sundström, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

Den föreslagna detaljplanen, som Akademiska hus skickat in till kommunen, möjliggör för byggnation av 2-5 våningar som främst ska innehålla lokaler för undervisning och forskning som samspelar och smälter in med områdets övriga miljöer. En nybyggnation med högre volymer och generösa entréer skulle innebära att ljusa, flexibla knutpunkter skapas i kvarteret samtidig som transparenta fasader kan visa upp verksamheterna och ge kontakt mellan universitetsområdets interiöra och exteriöra miljöer.

–Tillsammans med Luleå tekniska universitet vill vi bygga för framtiden. Många av byggnaderna på universitetsområdet har stått där sedan 1970-talet och det finns ett behov av att både rusta upp och modernisera delar av området, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Öppna upp för fler verksamheter
I den föreslagna detaljplanen ges även plats för kontor och kommersiell service såsom café och restauranger inom planområdet. På så vis vill Akademiska Hus få möjlighet att tillföra lokaler som än mer kopplar samman universitetsområdet med Luleå Science Park och Porsö centrum.

– Exakt vilka verksamheter som skulle kunna flytta till området om den nya detaljplanen förverkligas är för tidigt att säga. Men vårt mål är att skapa mötesplatser för studenter, forskare, näringsliv och allmänheten som idag saknar motsvarighet och kan göra området ännu mer levande, säger Peter Bohman.

Akademiska Hus har sedan tidigare ansökt om och fått rivningslov beviljat av Luleå kommun för de äldre delarna av D-huset. Rivningsarbetet förväntas påbörjas efter sommaren 2020.