Hoppa till innehållet

Studenter mäter snölaster på solpaneler

Publicerad: 22 januari 2020

Studenter vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med forskningsinstitutet RISE konstruerat en testrigg för att mäta snölaster på solpaneler. Syftet är att förstå vilka laster som de utsätts för i verkliga vinterförhållanden.
– Det har varit roligt att arbeta i ett verklighetsbaserat projekt, säger Anna Arnesson som läser civilingenjörsprogrammet i hållbar energiteknik.

Hon har tillsammans med fem andra civilingenjörsstudenter från sitt program och från maskinteknik fått strukturera arbetet självständigt under den gemensamma projektkursen som pågick under vårterminen förra året. De tog fram en testrigg som tre av studenterna tillsammans Tommy Vikberg från RISE sedan har vidareutvecklat och färdigställt under ett extrajobb i höstas. Nu är testriggen installerad i Piteå och ska samla in data fram till sommaren.

– Målet är att på sikt kunna anpassa solpanelerna bättre till det nordiska klimatet, säger Anna Arnesson.  

Arbetet är en del av projektet ”Snövis – effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar”. Anna Malou Petersson, enhetschef på RISE och forskare inom solel, säger att samarbetet med universitetet har gett synergieffekter.

– Luleå tekniska universitet hade en projektkurs som behövde skarpa projekt med företag, och vi behövde en testrigg där vi kunde mäta snölaster och logga data under en hel säsong. Studenterna har haft tid att testa olika spår och kolla på alternativ. De har varit väldigt kreativa och har haft bra driv vilket har hjälpt dem att komma fram till bra lösningar, säger hon.

Produktsvinst med snöfria solceller

Studenterna har under hösten arbetat med att utveckla testriggen och göra den klimatbeständig så att mätinstrumenten kan stå ute och klara olika temperaturer. De har tagit fram ritningar, pratat med säljare och omvandlat mätdata. Efter vintersäsongen får de indikationer på om det har fungerat, och RISE kan då gå vidare med nästa steg som går ut på att se hur olika sätt att fästa modulen påverkar lastfördelningen. Testriggen kommer också användas för att se vilken last solcellsmoduler utsätts för vid användning av olika metoder för att ta bort snö. Anna Malou Petersson säger att solinstrålningen här i norr i utgångspunkt är god och ligger strax under den i södra Sverige. 

– Men en del typer av anläggningar täcks i dag med snö som ligger kvar under vårvintern. Anläggningar som är utformade med hänsyn till klimatet skulle kunna producera mer, säger hon.

Projektet heter ”Snövis – effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar” och finansieras av Energimyndigheten, Lindbäcks bygg, Länsförsäkringars forskningsfond, Piteå energi och Länsförsäkringar Västerbotten.