Hoppa till innehållet
Foto: Linda Alfredsson
Paula Wennberg och Jan-Olov Johansson, projektledare CDT. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

35 miljoner till innovationer inom datacenter/IT

Publicerad: 20 juni 2018

Övre Norrland ska bli världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering. Det är målet med projektet Datacenter Innovation Region, ett av de projekt som nyligen tilldelats medel från Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.

– Med våra förutsättningar har vi en unik möjlighet att ta en ledande roll inom det här området, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Datacenter Innovation Region

Projektet Datacenter Innovation Region med total budget på 30 miljoner kronor, varav hälften finansieras via Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, ska pågå i tre år. Projektet avser att jobba med små och medelstora företag vars affärer antingen bygger på ett eget datacenter som är leverantörer av infrastruktur, hård- eller mjukvara till ett datacenter eller företag vars affärer bygger på tillgång till ett datacenter, till exempel beräknings- och lagringsintensiva molntjänster och storskalig datahantering. Luleå tekniska universitet är ensam projektpart och projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Norrbotten, Region Västerbotten, länsstyrelsen i Västerbottens län, Storumans kommun, Lycksele kommun och Nodepole.

Gender Smart Arena

Ett annat projekt, Gender Smart Arena, med total budget på 5 miljoner tilldelas 2,5 miljoner kronor av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Målet för projektet är att skapa en inkluderande och innovativ affärsmodell som ska ge bättre affärer för företag i it-branschen.

– Det blir ingen hållbar tillväxt i företagen utan jämställdhet, säger Paula Wennberg, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.

Gender Smart Arena pågår i två år, och har som övergripande mål är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten. Förutom Luleå tekniska universitet består projektet av följande parter och finansiärer: Arctic Group, BnearIT, Tromb, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har prioriterat elva olika projekt som tillsammans får cirka 128,6 miljoner kronor i EU-stöd.

I media

Taggar