Hoppa till innehållet
Foto: Nicke Johansson
Luleå tekniska universitet ska i samarbete med Högskolan i Gävle och i nära samarbete med SSAB, LKAB och BillerudKorsnäs utveckla korta flexibla kurser för yrkesverksamma specialister. Foto: Nicke Johansson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

4,5 miljoner till uppdragsutbildning med basindustrin

Publicerad: 30 november 2018

Luleå tekniska universitet ska i samarbete med Högskolan i Gävle och i nära samarbete med SSAB, LKAB och BillerudKorsnäs utveckla korta flexibla kurser för yrkesverksamma specialister.

Vinnova satsar på nio liknande pilotprojekt för att möta behovet av ständig kompetensutveckling i arbetslivet, för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga.

– I vår region har vi sett ett sådant behov i basindustrin och därför fokuserar vi främst på stål-, process och gruvindustrin. Tillsammans med Högskolan i Gävle tar vi fram ett paket av korta flexibla kurser, inom effektiva produktionsprocesser, underhåll och tillämpad Artificiell intelligens (AI) för att möjliggöra omställningen till Industri 4.0, säger Johanna Carlsson, handläggare vid Innovationskontoret på Luleå tekniska universitet.

I nära samarbete med basindustrin

Vid Luleå tekniska universitet är det Institutionen för system- och rymdteknik, Högskolepedagogiskt centrum (HPC) och Innovationskontoret som kommer att jobba med pilotprojektet. Förutom LKAB, SSAB och BillerudKorsnäs medverkar även utvecklingsbolaget IUC, som behovsägare för små- och medelstora företag kopplade till basindustrin. Luleå tekniska universitet kommer ta fram ett utbildningspaket som är deltagardrivet. Ett deltagardrivet förhållningssätt är en del av innovativ kursutveckling och kan jämföras med användardriven innovation.

– Uppdragsutbildningarna, handlar om att hitta flexibla former för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig. På Luleå tekniska universitet fokuserar vi främst på att utöka utbudet och tillgängligheten av korta flexibla kurser inom stål-, process och gruvindustrin utifrån deras behov. Att utbildningspaketet utvecklas i nära samarbete med industrin är en viktig del för att se till att den utbildning som tas fram motsvarar den kompetensutveckling som företagen behöver, säger Johanna Carlsson.

Viktig konkurrenskraft

Finansieringen är en del av ett regeringsuppdrag och ingår i Vinnovas program för att stödja universitet och högskolors samverkan.

– Utvecklingen går oerhört snabbt inom många områden och det behövs betydligt mer utbildningsmöjligheter i arbetslivet än vad som finns idag. Att företag och andra har tillgång till rätt kompetens är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Maria Landgren, som arbetar med satsningen på Vinnova.

Taggar