Hoppa till innehållet
Irene-Wikman-1000.jpg

Äldre råkar oftare ut för fallolyckor i egna hemmet på vintern

Publicerad: 30 juni 2011

Äldre personer, över 65 år som bor kvar hemma tack vare hemtjänst råkar oftare ut för fallolyckor i sina egna hem den tid på dygnet när det mörknat ute. Det visar ny forskning på Luleå tekniska universitet. Det betyder att det är vanligare med fall bland äldre i egna hemmet under höst- och vinterhalvåret än under våren och sommaren. Det är en ny upptäckt.

– Det intressanta med resultatet vad gäller antalet fall kopplat till dagsljusets längd är att ingen annan forskning har sett den kopplingen tidigare. Det var en oväntat upptäckt, säger Irene Vikman, forskare vid Institutionen för hälsovetenskap på LTU.

Resultatet i studien visade att det är vanligt med fallolyckor bland äldre personer som har hemtjänst. 626 fall per 1000 personer och år kunde konstateras. Särskilt vanligt är det bland personer som har stora funktionsnedsättningar och är i behov av mer hjälp för att klara av vardagliga aktiviteter.

Studien visade också att förekomsten av fall bland de äldre i undersökningen varierade månad för månad i ett bestämt mönster som till 61 % kunde förklaras av den genomsnittliga längden på dagsljuset för respektive månad. Det betyder; ju kortare dagar ju fler fall. Det är möjligt att studien är genomförd så pass långt norrut så att variationen i dagsljus under året är kraftig nog för att kunna få ett genomslag. Det behövs dock mer forskning för att ta reda på förklaringsmekanismerna bakom detta.

- Är det så att dagsljusets längd påverkar den biologiska rytmen som i sin tur också skulle kunna påverka precisionen i den motoriska kontrollen? säger Irene Vikman.

Kanske är en förklaring att personerna har för dålig belysning, men kanske finns svaren också i förändringar som till exempel påverkan av våra hermoner, som melatonin. Melatonin är ett väldigt ljuskänsligt hormon som påverkar vår dygnsrytm. Kanske kan det förklara antalet ökade fall bland äldre när dagarna är kortare.

- Vi vet inte svaren i dag, det här behöver vi forska vidare om, säger Irene Vikman.

När äldre faller kan det upptäckas med stor precision av en automatisk fallsensor. 74 procent av de tillfrågade äldre personerna med hemtjänstinsatser ansåg att en sensor skulle öka deras trygghet och säkerhet. Sensorn känner själv av när en person ramlar, och larmar automatiskt.