Hoppa till innehållet
Jan Norman
Årets Lärare 2012 vid Filosofiska fakulteten LTU, Jan Norman Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Årets Lärare 2012 vid Filosofiska fakulteten LTU: "Föreläsningarna ska vara som aerobicpass"

Publicerad: 7 maj 2012

Luleå Studentkår vid Luleå tekniska universitet delar varje år ut ett pris till Årets Lärare. I år går priset till en lärare vars ambition är - rolig undervisning och självständiga elever som vågar utmana honom själv som lärare - kunskapsmässigt.

För sjunde året i rad delar Luleå Studentkår ut priset till Årets Lärare. Ett pris som delas ut till lärare som studenterna inom filosofiska fakulteten anser uppfyller kriterierna – berömliga lärargärningar, pedagogisk skicklighet och engagemang för studenterna.

I år föll valet på en mycket uppskattad lärare, Jan Norman, Universitetsadjunkt vid Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle.

- Jag är verkligen hedrad av det här priset och det betyder mer än många kan tro, säger en mycket glad Jan Norman.

Hur ser då Årets Lärare på sin egen undervisning och vilka principer följer han ? Jan Norman som undervisar i Rättsvetenskap, där medling och förhandling är hans specialområden, har en tydlig röd tråd genom sin undervisning med särskilt mycket fokus på  - trygghet, glädje, närhet och respekt. Han menar att om man inte känner sig trygg i klassen - med ämnet, handledaren och klasskamraterna, är det svårt att lära sig något. Han eftersträvar helt enkelt, basic Maslow.

- Att skapa "rapport", kontakt, att "bonda" är därför nödvändigt. Ingen skall behöva känna sig ensam - därför sker arbetet i grupper, där man kan få stöd och hjälpa andra, säger Jan Norman.

Han tycker också att man ska få hjälp och stöd av handledaren med kort varsel. Att respektera sig själv och andra i klassrummet är centralt för honom, vare sig det gäller förmågor, begränsningar, deadlines, andras tid, värderingar,  genusfrågor, hbtq eller annat. Handledare och deltagarna ska vara jämlikar, med möjlighet att lära växelvis av varandra.

Likaså är glädje en förutsättning för att lära sig något, anser Jan Norman. Det skall vara lekfullt och mycket skratt i undervisningen, både åt sig själv och med andra.

- Man skall tycka att det är kul att komma till klassen, ungefär som man ser fram emot ett aerobicpass, att få dansa, vara tillsammans med andra, lära sig något nytt och komma ut med ett leende på läpparna, säger Jan Norman.

Dessutom anser han att studenterna skall vara vinstmaximerare - inte förlustminimerare och var och ens ambition måste vara att göra minst 6-8 fel om dagen - målsättningen måste vara att uppnå sin inkompetensnivå - i annat fall har man inte försökt.

- Det är som med styrketräning, det är först när det börjar göra ont som man lyfter från ett stadium till ett annat, säger Jan Norman.

- Det viktigaste på kursen är inte att vara bäst - utan att anstränga sig mest, vara mest aktiv - det ska vara en kamp om att få svara på frågor och delge andra vad man vet, eller en kamp om att få svar från andra på sådant man inte förstår, tycker Jan Norman.

Han lyfter fram att det på Luleå tekniska universitet finns fantastiskt många fler prisvärda Årers Lärare och att en anledning till att just han fått priset är förutom studenterna själva för att de dagligen lär honom enormt mycket, även all personal runt omkring honom.

Motiveringen av studenterna till att Jan Norman får priset Årets Lärare 2012 är:

Jan Normans viktigaste ambition är att lära studenten att lära sig själv. Jan sätter alltid studenterna i första rummet, hans framtoning och sätt bidrar starkt till att alla studenter i klassrummet känner sig välkomna och delaktiga i undervisningen.

Jans kurser är år efter år väldigt uppskattade av studenterna, mycket tack vare den höga kvalitén, Jans förmåga att lyssna på studenterna samt hans förmåga att lära ut där han lägger ett stort ansvar på studenterna, samtidigt som han alltid finns för att ge stöd och vägledning.

Hans vision är att studenterna ska bli bättre än honom i de områdena han undervisar i och han gör sitt yttersta för att studenterna ska ha möjligheten att lära sig så mycket som möjligt. Detta gör honom till en värdig vinnare av Årets lärare 2012”.

Priset delas ut på avslutningsfesten Islossningen 26 maj i Aula Aurora.