Hoppa till innehållet

Arktis i fokus på Luleå tekniska universitet

Publicerad: 14 september 2017

Luleå tekniska universitet ingick för ett år sedan, ett unikt samarbete för att samla universitetsresurser i Sverige, Norge och Finland kring Arktis. I två dagar har åttio representanter från universiteten samlats i Luleå för första gången.

Ett samverkansavtal om en ”Joint Arctic Agenda” tecknades för ett år sedan mellan Luleå tekniska universitet, the Arctic University of Norway i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet samt omfattar nu även Umeå universitet. Samarbete sker inom områdena energi, gruva och hälsa- och ska också komma att omfatta regional utveckling, lärande och frågor kopplade till samer/ursprungsbefolkningar.

– Huvudsyftet med samarbetet är att säkerställa att vi tillsammans får en starkare position internationellt i frågor om Arktis. Nu inkluderar vi även regional utveckling i samarbetet för att få med näringsliv och politiker på ett naturligt sätt, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, pro rektor vid Luleå tekniska universitet.

Under två dagar har representanter och forskare från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Uleåborgs universitet, the Arctic University of Norway i Tromsö och Lapplands universitet i Rovaniemi, intensivt diskuterat hur samarbetet ska utformas inom olika områden.

– Hur kan vi samarbete bättre inom olika kurser och program på universiteten ? Och hur kan vi samarbeta kring våra labb, en infrastruktur som är kostsam och som kräver finansiärer? Hur får vi ett attraktivt arktiskt samhälle som tillvaratar intressen från ursprungsbefolkningen, industrin och turism på ett bra sätt ? Det är frågor som vi diskuterar tillsammans, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Arktis, är ett känsligt naturområde med stor betydelse för hela världen. Med en tilltagande klimatkris och utmaningar med glesbefolkade områden ska bland annat forskning relaterad till klimat, förnybar energi och samhällsutveckling förstärkas.

– Om vi samlar kompetensen inom vårt forksningsområde i Arktis bidrar vi också till den globala kunskapen om länderna i Arktis. Mycket av det vi gör i Arktis är relevent för resten av världen, säger Dieter Möller, ansvarig för forskning, forskarutbildning och samverkan inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet.

I media

Taggar