Hoppa till innehållet
Professor Patrik Söderholm och ämnesföreträdare för Nationalekonomi.

Bäst i Sverige-LTU:s nationalekonomer

Publicerad: 25 april 2012

Högskoleverket (HSV) ger toppbetyg till magisterutbildning i Nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet i en ny omgång kvalitetsutvärdering av landets akademiska lärosäten. Även kandidatexamen i samma ämne vid LTU får höga betyg.

Högskoleverket utvärderingar är i första hand baserade på oberoende granskningar av studenternas examensarbeten. Det är bara två utbildningar i landet, i Nationalekonomi, som håller ”mycket hög kvalitet”, Handelshögskolan i Stockholm och LTU:s magisterexamen i Nationalekonomi.

- Vi är glada och stolta över att våra studenter presterar så här bra. Vi ser hur de som läser hos oss i Luleå får attraktiva och konkurrensutsatta arbeten nationellt, t.ex på Finans- och Näringsdepartementen. Flera har också vunnit pris för sina examensarbeten, säger Patrik Söderholm, professor och ämnesföreträdare vid LTU.

- Det är roligt och positivt att vi får så fina betyg för Nationalekonomi och där tillhör vi den absoluta toppnivån i landet, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet. 

Luleås nationalekonomiutbildning på avancerad nivå är liksom forskningen vid ämnet inriktad mot miljö-, energi- och naturresursekonomi. Detta ger studenterna en tydlig profil på utbildningen och gör det även möjligt att få en stark forskningsanknytning under utbildningens gång. Luleås nationalekonomer har fått beröm även i tidigare utvärderingar.

- Vi jobbar hårt med att utveckla våra kurser i dialog med studenterna för att förbättra deras inlärningsprocess. Det är viktigt att tidigt stimulera studenternas intresse och nyfikenhet för ämnet, säger Olle Hage, universitetslektor som under flera år framgångsrikt arbetat med att utveckla utbildningen i nationalekonomi.