Bild; Professor Patrik Söderholm
Professor Patrik Söderholm och ämnesföreträdare för Nationalekonomi.

Bäst i Sverige-LTU:s nationalekonomer

Högskoleverket (HSV) ger toppbetyg till magisterutbildning i Nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet i en ny omgång kvalitetsutvärdering av landets akademiska lärosäten. Även kandidatexamen i samma ämne vid LTU får höga betyg.

HSV:s utvärdering av Nationalekonomi vid LTU

[http://kvalitet.hsv.se/resultatsok.4.25ae7641136bb9ef9e38000719.html?struts.portlet.action=/kvalitet/result&sv.url=12.25ae7641136bb9ef9e38000945]

Högskoleverket utvärderingar är i första hand baserade på oberoende granskningar av studenternas examensarbeten. Det är bara två utbildningar i landet, i Nationalekonomi, som håller ”mycket hög kvalitet”, Handelshögskolan i Stockholm och LTU:s magisterexamen i Nationalekonomi.

- Vi är glada och stolta över att våra studenter presterar så här bra. Vi ser hur de som läser hos oss i Luleå får attraktiva och konkurrensutsatta arbeten nationellt, t.ex på Finans- och Näringsdepartementen. Flera har också vunnit pris för sina examensarbeten, säger Patrik Söderholm, professor och ämnesföreträdare vid LTU.

- Det är roligt och positivt att vi får så fina betyg för Nationalekonomi och där tillhör vi den absoluta toppnivån i landet, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet. 

Luleås nationalekonomiutbildning på avancerad nivå är liksom forskningen vid ämnet inriktad mot miljö-, energi- och naturresursekonomi. Detta ger studenterna en tydlig profil på utbildningen och gör det även möjligt att få en stark forskningsanknytning under utbildningens gång. Luleås nationalekonomer har fått beröm även i tidigare utvärderingar.

- Vi jobbar hårt med att utveckla våra kurser i dialog med studenterna för att förbättra deras inlärningsprocess. Det är viktigt att tidigt stimulera studenternas intresse och nyfikenhet för ämnet, säger Olle Hage, universitetslektor som under flera år framgångsrikt arbetat med att utveckla utbildningen i nationalekonomi.

Civilekonom, 240 hp

[http://www.ltu.se/edu/program/FYCEA]

Ekonomie kandidat, 180 hp

[http://www.ltu.se/edu/program/FKEKG]

Sidansvarig och kontakt: Presskontakt

Publicerad: 25 april 2012

Uppdaterad: 5 augusti 2013

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017