Marita Holst, projektledare vid LTU och på TV skärm från Barcelona forskarna Miquel Sonsona och Pedro Lorente.

Bättre EU demokrati med IT

Publicerad: 17 november 2009

Luleå tekniska universitet är en nyckelaktör i ett test för att gynna demokratin inom EU. Vid ett internationellt möte där EU parlamenteriker och privatpersoner från tre länder deltar, kommer olika IT verktyg testas, med syfte att minska klyftan mellan politiker och medborgare

- Det här blir ett spännande möte, att EU kommer hem till oss och visar nya möjligheter med IT för framtidens politik och politiker, säger Marita Holst, lokal projektledare och forskare vid Luleå tekniska universitets centrum för distransövebryggande teknik, CDT.

I samband med ett internationellt möte den 18 november ska LTU forskare testa flera olika tekniker som ska gynna kontakten mellan politiker och särskilt unga medborgare. En portal med funktioner har utvecklats där medborgarna själva kan vara aktiva på olika sätt. Skapa kontakt med övriga européer, ställa frågor till politiker, göra  sin röst hörd och därmed påverka det framtida Europa, är några exempel. Det finns även planer på att utveckla funktioner där man tillsammans kan formera olika arbetsgrupper med stöd av olika webbaserade och mobila verktyg.

Inför det internationella mötet, som sker via nätet från fyra platser i Europa, Luleå, Bryssel, Barcelona och Gent, har ett antal webbaserade undersökningar genomförts. Fyra av de svenska EU parlamentarikerna har fått ställa frågor till privatpersoner om områden som just nu är aktuella inom EU parlamentet. Frågorna har bl a handlat om klimatpåverkan i relation till höjd levnadsstandard, trafficing och EUs telekompaket. Resultatet från undersökningarna kommer att redovisas i samband med det internationella mötet.