Ambika Prasad Patra, doktorand vid avd. för drift och underhållsteknik, LTU

Bättre punktlighet och högre säkerhet i järnvägstrafik

Publicerad: 9 december 2009

Punktlighet och säkerhet under tågtransporter är några positiva effekter av forskning om järnvägsunderhåll vid Luleå tekniska universitet. Genom fallstudier om hur olika stödsystem för beslut om underhåll av järnvägar används, visar doktoranden Ambika Prasad Patra att det går att genomföra ett kostnadseffektivt underhåll med hög kvalitet.

Dagens järnvägssektor ställer höga krav på kvalitet i sin service, till exempel högre kapacitet, bättre punktlighet och högre säkerhet. Det i sin tur kräver ett effektivt underhåll av järnvägsinfrastrukturen, i synnerhet som den förväntas ha lång livslängd. Det traditionella sättet att förbereda för beslut om underhåll av järnvägsinfrastruktur är att använda tidigare erfarenheter och expertbedömningar. Men det finns nyare, effektivare och modernare sätt.

- Jag har utvecklat modeller för beslut om kostnadseffektivt underhåll av järnvägssystem som samtidigt ger högre kapacitet på bana och ökad livslängd på järnvägsinfrastrukturen, säger Ambika Prasad Patra, doktorand vid avdelningen för drift och underhållsteknik.

Ambika Prasad Patra har i sin forskning, i nära samarbete med svenska Banverket och franska ALSTOM Transport, gjort analyser för att hitta flaskhalsar i systemet och har utvecklat beslutsstöd för drift och underhåll av infrastruktur genom användning av RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) och LCC (Life Cycle Cost) Det första mäter pålitlighet, tillgänglighet, möjlighet att underhålla och säkerhet. Det andra är helt enkelt ett sätt att mäta långsiktiga kostnader för underhåll av, i det här fallet, järnvägsinfrastruktur.

Det har Ambika Prasad Patra gjort genom olika fallstudier i samarbete med Banverket och ALSTOM transport. I ena fallet handlar det om spår med tung järnvägstrafik och i det andra om signalsystem för tågtrafik med hög hastighet.