Hoppa till innehållet

ChatPal främjar psykisk hälsa

Publicerad: 28 augusti 2020

Projektet ChatPal ska ta fram en tjänst där artificiell intelligens (AI) används för att främja psykisk hälsa. I Norrbotten är målgruppen unga personer.
– Den första versionen av ChatPal-appen finns på App Store, på engelska. Men den ska komma även på svenska och finska, säger Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap.

Projektet har nyligen genomfört en forskningskonferens och ett webbinarium för allmänheten, där intresserade fick ta del av information om projektet och även ställa frågor. Webbinariet hölls fysiskt i Region Norrbottens sessionssal, men på grund av covid-19 deltog de flesta via länk.
Det är en rad aktörer som medverkar i projektet, bland andra Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner (se faktaruta intill).

Simulerar samtal

Tjänsten som utvecklas kallas ChatPal – your positive psychology chatbot. Den är baserad på AI-teknik och kommunicerar med användare genom att i första steget tolka innebörden av skriven text och i ett senare skede i tal för att simulera vardagliga samtal mellan människor.
När innehållet i ChatPal-appen översätts till svenska och finska, ska den även anpassas till respektive lands kultur och sätt att uttrycka sig.

– Det kan vara ett sätt att ge hjälp i ett tidigt skede vid mild psykisk ohälsa. Användarna kan få tips och stöd för att främja sin psykiska hälsa. Det är tänkt att bli ett komplement till andra tjänster inom hälso- och sjukvården, säger Catrine Kostenius från Luleå tekniska universitet. Just nu genomförs en undersökning bland personal som arbetar med barn och unga i Norrbotten och unga som kan tänkas använda tjänsten, för att få veta vad de tycker att den ska innehålla.
 

Viktigt att informera

En av frågorna från publiken under webbinariet handlade om risker med en sådan här app.
– Det är viktigt att ChatPal kan identifiera signaler om någon behöver ytterligare hjälp och ge information om var personen kan vända sig, förklarade Catrine Kostenius.
Christina Wagenius, vid Region Norrbotten, som också medverkade i seminariet, poängterade att det är viktigt att det framgår att det är en AI och inte en person som man kommunicerar med.
Talare vid konferensen var Harvardprofessor Jon Torous, Marcus Liwicki, professor i maskininlärning och Sebastian Gabrielsson, lektor i omvårdnad, båda från Luleå tekniska universitet.

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor, i Hälsovetenskap

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap

Taggar