Hoppa till innehållet

Cybersäkerhet i fokus

Publicerad: 20 april 2018

Digitaliseringen innebär stora möjligheter – men även hot och risker för företag, myndigheter och organisationer. Intresset var mycket stort för det seminarium om hur det går att skydda sig mot digitala hot från omvärlden, som Luleå kommun och Luleå tekniska universitet tillsammans arrangerade i fredags.

– Det är viktigt att öka kunskap, kompetens och medvetenhet runt cybersäkerhet om vi ska kunna säkra vårt demokratiska samhälle, viktiga samhällsfunktioner, kritisk infrastruktur, industrihemligheter och medborgarnas integritet. I detta arbete är satsningar och samarbeten inom forskning, utveckling och kompetensförsörjning centralt. Dagens seminarium är ett första steg att uppnå dessa syften, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Heldagsseminariet ”Cybersäkerhet – hur klarar Sverige det pågående kriget” är ett samarrangemang mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Deltagarna på det välbesökta seminariet kunde lyssna till föreläsare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, FRA, Saabs affärsenhet cyber security, Internetstiftelsen i Sverige och Luleå tekniska universitet.

Taggar