Hoppa till innehållet

Digitalt ministerbesök om coronapandemin

Publicerad: 1 juni 2021

EU-minister Hans Dahlgren och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samtalade med studenter och ledning vid Luleå tekniska universitet i måndags. Fokus var hur studenter och verksamhet upplevt situationen på lärosätet under covid-19 perioden.

Studenterna och studentkårerna på Luleå tekniska universitet fick stort beröm av Matilda Ernkrans för hur de klarat de särskilda utmaningarna med att vara student under covid-19 perioden, och att de tagit stort ansvar för sin egen och andras hälsa. Ministern tog särskilt upp svårigheterna och utmaningarna med att vara ny student på ett universitet under pandemin. 

Norrbottens roll i klimatomställningen

Frågor som ministrarna diskuterade med universitetsledningen var Norrbottens roll i den stora klimatomställningen och vad Luleå tekniska universitet gör för att underlätta den. De lyfte vilken och vilken viktig roll Luleå tekniska universitet har i den stora industriomställningen bland annat när det gäller Northvolt och vätgassatsningarna i norra Sverige. Under mötet tog ministrarna även upp betydelsen av Fonden för rättvis omställning (JTF) som ska ge stöd till medlemsländerna och framför allt till de områden och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst, till exempel vid omställning av industri som är fossilberoende.

EU-kommissionsmöte i Kiruna

Samtalet handlade även om hur viktig en Rymdnod i Kiruna är för Sverige som nation. I oktober meddelade ju regeringen att man går in med 90 miljoner till rymdbasen Esrange för infrastruktur för satelliter, något som är viktigt för att Sverige ska ligga i täten i Europa. Det första möte med EU-kommissionen när Sverige tagit över EU-ordförandeskapet 2023 kommer att äga rum i Kiruna, vilket också berördes som något positivt.

Studenternas egen frågestund

Under samtalet mellan ministrarna och det 20-tal studenter som deltog i det digitala mötet, diskuterades bland annat det ökade statsbidraget till kårerna och vilken positiv betydelse det får för kårerna och deras självständighet i förhållande till lärosätet. Annat som diskuterade var studenternas mående under pandemin och hur man generellt kan arbeta för att förbättra studenternas mående under studietiden, och vilka satsningar som görs specifikt på just Luleå tekniska universitet.

Studenterna ställde också lite mer personliga frågor till ministrarna om deras egen studietid och hur de engagerat sig i föreningar och studentkårer. Båda ministrarna hade haft olika typer av engagemang under studietiden som de haft nytta av i sitt senare yrkesliv, som att leda möten till exempel.