Hoppa till innehållet

Driftstopp förebyggs med mobilapp

Publicerad: 18 september 2014

Luleå tekniska universitet har utvecklat appen QuickTag som gör att anrikningsverket i Aitik kommer att kunna slänga sina gamla checklistor och pärmar. Nyligen utfördes en test där operatörerna gjorde sin tillsyn, papperslöst, med bara en mobil i handen som hålls över en ”tagg” på maskinen.

I anrikningsverket i Aitik ska produktionen i år vara uppe i 36 miljoner ton guld, koppar och silver. Det är en produktionsökning på femtio procent inom loppet av fyra år. I det nya anrikningsverket, vars yta är större än Globen, behöver ronderingen, eller tillsynen av maskinerna bli mer effektiv. Istället för att operatörerna bär med sig checklistor i pappersform, och ibland behöver gå genom hela verket för att skriva en arbetsorder på datorn i kontrollrummet, ska den informationen kunna ges och skrivas direkt på plats. Operatören kommer även kunna ta en bild med mobilen på en felande maskin och på så sätt göra rapporter mer beskrivande.

– Varje objekt i verket kommer att kunna ha en egen RFID-tagg. Genom att operatören håller sin mobil mot ett objekts specifika RFID-tagg, ska operatören enkelt få information om elritningar och 3D-ritningar på hur just det aktuella objektet ser ut och fungerar. Det går även att läsa av kommentarer som tidigare operatörer skrivit in om maskinens hälsotillstånd, säger Camilla Grane.

Färre brandsläckningar

Det här gör att det blir lättare att arbeta förebyggande och det blir färre dyra ”brandsläckningar” i produktionen. Rapporteringsfrekvensen kommer förmodligen att öka och det kommer att bli lättare för operatörer att överblicka, analysera och förutse problem.

– Det kan handla om minuter i den här typen av industri när det gäller att snabbt avhjälpa problem, driftsstopp blir fort mycket kostsamma, säger Camilla Grane.

På anrikningsverket i Aitik är ansvariga och operatörer positiva till mobilappen vid tillsyn:

– Det gör att det lättare att spåra fel så att vi kan säkra kvaliteten i produktionen och få ett bättre rapporteringssystem. Tidigare skulle operatören fylla i en checklista i pappersformat som han bar med sig, ta sig till kontrollrummet, klicka fram arbetsorder på datorn och fylla i en rapport. Det är bättre att kunna skriva rapporten direkt på plats där man också ser felet, säger Martin Sandin, anrikningschef vid Aitik.

Utvecklingen av den här specifika appen ingår i samverkansprojektet ”Framtidsoperatören” som är ett samarbete mellan svensk industri, Chalmers och Luleå tekniska universitet. Syftet är att göra generella förbättringar för operatörer inom svensk industri, genom att utveckla appar för mobilen.

Den specifika appen QuickTag har Luleå tekniska universitet utvecklats i samarbete med Boliden Aitik och Sogeti.

– Vi vill ta fram modern kommunikationsteknik (ICT) för framtidens operatörer som bättre tar tillvara deras kompetens och på så sätt öka svensk industris konkurrenskraft, säger Camilla Grane.