Hoppa till innehållet

Efterlyser större investeringar i Arktis

Publicerad: 26 april 2017

Norrbotten och Västerbotten är i topp bland regionerna i Arktis vad gäller innovation. Det visar en ny rapport från Business Index North, som Luleå tekniska universitets forskare Anders Hersinger och Ossi Pesämaa varit med och tagit fram.

Utmaningarna i de arktiska delarna av Sverige, Finland och Norge är stora – och ofta gemensamma över landsgränserna. Befolkningen är åldrande, det råder ett underskott på kvinnor och utbildningsnivån är lägre än genomsnittet för länderna som helhet. Men det finns också en stor utvecklingspotential att ta tillvara på.

– Det finns ingen anledning till att dessa regioner, som har betydande komparativa fördelar, ska halka efter. De har rika naturtillgångar, ett överskott av förnybar energi och en allt mer utbildad arbetskraft. Det finns en stor potential i Arktis, men vi behöver se fler investeringar i dessa regioner, säger Erlend Bullvåg, dekan vid Handelshögskolan på Norduniversitetet i Bodö i Norge och projektledare för Business Index North (BIN).

Jämföra utvecklingen i Arktis

Business Index North är ett samarbetsprojekt mellan Norduniversitetet i Bodö, universitetet i Uleåborg, Bodö Science Park och Luleå tekniska universitet. Den första BIN-rapporten publicerades i april 2017, och tanken är att det ska bli en årligen återkommande resurs för företag, forskare, politiker, myndigheter, medier och andra intressenter som vill följa och jämföra utvecklingen i det arktiska området.

Den första BIN-rapporten visar att Norrbotten, Västerbotten och norra Österbotten i Finland är de regioner i studien som uppvisar bäst utveckling på innovationsområdet, mätt i antal europeiska patentansökningar per år.

– Det hänger samman med närvaron av Nokia och Ericsson men kan också relateras till forskningen vid universiteten i området, säger Anders Hersinger, professor i redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet, som tillsammans med Ossi Pesämaa, biträdande professor i redovisning och styrning, är de forskare från Luleå tekniska universitet som deltagit i arbetet med att ta fram rapporten.
Ossi Pesämaa påpekar att antalet nya innovationer mäter förmågan att ställa om.
– Omställning till den nya ekonomin med digitalisering, cirkulär ekonomi och tjänstesamhälle är viktig för att möta framtiden.

Ossi Pesämaa säger att det i processen med att ta fram rapporten varit många diskussioner om det innovativa företagsklimatet i svenska Arktis.

– Om innovationer och idéer som serverhallar, ishotell, biltestande och den unika maten med löjrom och vilt. Vi har även flitigt diskuterat växande företag som Max, Polarbröd och Älvsbyhus. En bild träder fram av att svenska Arktis är mycket mer än stålindustri, gruvor och skog.

God tillgång på förnybar energi

I rapporten finns ett antal rekommendationer för att få fart på den ekonomiska tillväxten i Arktis. Författarna föreslår bland annat att den goda tillgången på förnybar energi framhålls i ännu större utsträckning, liksom att gränsöverskridande samarbeten om innovation uppmuntras. Innovationsområden som särskilt pekas ut är bland annat inom medicin, veterinärmedicin, hygien, IT, fordonsteknik och mekanik och byggteknik.

Projektledaren Erlend Bullvåg menar att BIN-rapporten borde bli en väckarklocka för beslutsfattare och investerare. Enligt honom är en av de viktigaste slutsatserna i rapporten att regionen måste vara en attraktiv plats att arbeta och bo i, särskilt för ungdomar. Det är avgörande för den framtida utvecklingen av Arktis.

– För att uppnå detta behöver vi en politik som gör regionen attraktiv för företag. Om vi ​​vill befolka hållbara samhällen i Arktis måste vi hitta sätt att skapa ekonomisk tillväxt och nya jobb.

I media:

Taggar