Hoppa till innehållet
Foto: Mauricio Tomé
Första gemensamma doktorandkursen sedan undertecknandet av avtalet om en ”Joint Arctic Agenda” mellan Luleå tekniska universitet, universiteten i Tromsö, Rovaniemi och Uleåborg. Foto: Mauricio Tomé Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energiomställning i Arktis lockade doktorander

Publicerad: 30 mars 2017

Första gemensamma doktorandkursen som hölls av Luleå tekniska universitet tillsammans med universiteten i Tromsö, Rovaniemi och Uleåborg, väckte stort intresse. Temat, energiomställning i Arktis är högaktuellt och belystes ur flera synvinklar och forskningsområden.

– Om utvärdering av kursen blir bra så kommer den att ges igen, kanske årligen om intresset är tillräckligt stort, säger Rikard Gebart, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Winter school - Energy transition in the Nordic north

Doktorandkursen Winter school - Energy transition in the Nordic north, är den första som ges gemensamt sedan undertecknandet av avtalet om en ”Joint Arctic Agenda” mellan Luleå tekniska universitet, universitetet i Tromsö, finska Lapplands universitet i Rovaniemi samt Uleåborgs universitet. Syftet är att påtagligt stärka forskningen och utbildningen i regionen. Det finns ett stort antal områden där universiteten har gemensamma och kompletterande kompetenser, som till exempel gällande teknik i kallt klimat, råvaror, gruvor och vård i glesbefolkade områden. Joint Arctic Agenda-samarbetet omfattar utbildning, forskning och innovationer, konferenser, workshops och liknande.

Energiförsörjningen i de nordiska länderna

Temat för denna doktorandkurs som var, energiomställning i Arktis, började med föreläsningar på Uleåborgs universitet. Föreläsningarna handlade bland annat om energikrisen i världen, distribuerad energi, omställningen av energiförsörjningen i de nordiska länderna och sociala aspekter av smarta energissystem. Därefter gick resan vidare till Sverige och Luleå tekniska universitet med besök i Luleå, Piteå, Jokkmokk, Porjus, Kiruna och Abisko fjällstation. Föreläsare från Lapplands universitet och Luleå tekniska universitet höll föredrag om skogsbaserade bioraffinaderi, ursprungsbefolkningens rättigheter i samband med utvecklingsprojekt inom energiområdet- teori och praktik i Arktis, termo -och biokemisk omvandling av biomassa till kemikalier och biobränslen, utmaningar med vattenkraft i det moderna energisystemet samt uppvärmning av städer i kallt klimat och vindkraft i arktiska områden.

Doktoranderna fick göra studiebesök i bland annat LKAB:s utställningsgruva, historiska vattenkraftverk i Porjus, norrskensutsiktsplatsen i Abisko och produktionsanläggningen SunPine som utvinner bio-diesel ur massabrukens restprodukt tallolja.

Kursen avslutades i Narvik med workshops kring temat energiomställningen i Arktis.

Taggar