Orvar Säfström menar att musik och teknik ligger närmare än vad de flesta av oss tror. Foto: Karl-William Sandström

Episk gamingkonsert när LTU firade 40 år

Under LTU s 40års firande på Piteå campus gavs en konsert baserad på gamingmusik, LTU epic concert. Konserten har arrangerats av tv-profilen Orvar Säfström och framfördes av symfoniorketser och kör med studenter från LTU under ledning av professor Petter Sundkvist.

Epic 7.jpg
Alumnen från konstmusikutbildningen, David Saulesco har arbetat med arbetat med arrangemang till konserten. Foto: Karl-William Sandström

Petter Sundqvist menar att de musikaliska nycklarna i gamingmusiken är desamma som i klassisk orkestermusik och har varit det sedan Beethoven. För att kunna använda gamingmusiken i konsertsammanhang så krävs det omfattande förhandlingar om upphovsrätt och också ett omfattande arbete med arrangemang.

En av de som arbetat med arrangemang för konserten är alumnen David Saulesco. Han avslutade sin konstmusikutbildning förra året. För LTU epic concert har han skapat en symfonisk dikt, Cometh the Sixty-Four Horsemen baserad på spelmusik från spelet Fist II – The Legend Continues.

Enligt Orvar Säfström är det inte en slump att man uppför en gamingkoncert vid LTU. LTU är ett tekniskt universitet med en framstående musikutbildning och medieutbildning. Tekniken och musiken står mycket närmare varandra än vad folk tror, menar han.

Även om musiken inte är fysisk så är ett orkesterpartitur ungefär som ett kretskort.  Det finns många beröringspunkter även med matematiken. Produktionen av spel är ett möte mellan extremt avancerad teknik och kultur, design, musik, skådespel och otroligt avancerad programmering som enligt Orvar Säfström kan sysselsätta 100 tals människor under flera års tid. Det finns ett stort behov av arbetskraft i spelbranschen, en framtidsbransch som många inte känner till.

Epic 6.jpg
LTU epic concert med studenter från musikutbildningarna på LTU. Foto: Karl-William Sandström

Orvar Säfström har varit med och arrangerat konserter med tv-spelsmusik sedan 2006 med Radiosymfonikerna, Malmö Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniorkester och Norrlandsoperan . Han tycker att samarbetet med LTUstudenterna har fungerat mycket bra och att konserthuset är en fantastisk plats för att framföra episk musik.