Hoppa till innehållet

Ericsson och Luleå tekniska universitet ingår strategiskt samverkansavtal

Publicerad: 26 maj 2023

Telefonaktiebolaget Ericsson, ett av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknik och Luleå tekniska universitet har undertecknat ett samverkansavtal för långsiktig och strategisk kompetensförsörjning. Parterna ska samverka inom utbildning-forskning-innovation, där målet är att nya banbrytande forskningsresultat ska spridas och nyttiggöras genom kommersialisering.

– Det känns viktigt att vi genom samverkansavtalet nu fördjupar vårt samarbete med Ericsson inom utbildning, forskning och innovationer. Vi har genom åren tillsammans uppnått betydelsefulla resultat inom bland annat telekommunikation. Det är givetvis viktigt för vår attraktionskraft som universitet internationellt att vi har nära och utökat samarbete med ett världsledande företag som Ericsson, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

I framkant inom 2G-5G och 6G mobilteknologier

Ericsson är en av världens ledande leverantörer av teknik och tjänster till telekomoperatörer. Koncernen är verksam i 180 länder och sysselsätter mer än 100 000 personer och ligger i framkant inom bland annat 2G-5G och 6G mobilteknologier. Ericsson arbetar med artificiell intelligens och maskininlärning inom ett brett spektrum av områden, som att öka kapaciteten i kommunikationsnätverk, effektiv styrning och drift av digitala system, avancerade medietjänster och lösningar samt hantering av resurser i datacenter.

Redan i mitten av 1990 talet inledes ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson, drivet av mobiltelefonins utveckling att överkomma avstånd något som alltid varit en utmaning speciellt i ett stort land som Sverige. Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet som skapades tillsammans med bland annat Ericsson har över åren gett forskningsresultat som omsatts i bland annat nya produkter och tjänster. Det nya samarbetet stärker forskningsverksamheten ytterligare, liksom Ericssons konkurrenskraft.

Framgångsrika samarbeten

– Ericsson har under lång tid framgångsrikt samarbetat med Luleå tekniska universitet och genom samverkansavtalet formaliserar vi det ytterligare. Luleå tekniska universitet har i egenskap av ett tillämpat universitet visat att de framgångsrikt kan leda stora internationella forskningsprojekt där industri, akademi och användare gemensamt skapar resultat i världsklass och samtidigt utbilda rekryterbara studenter med hög kompetens inom relevanta områden för oss, säger Magnus Frodigh, Vice-President and Head of Ericsson Research.

Samverkansavtalet innebär att Ericsson bland annat kommer att stödja och tillhandahålla resurser för gemensamma projekt, att Ericssons kompetens inom IKT-området görs tillgänglig för Luleå tekniska universitet, ger möjlighet till personalutbyte med Luleå tekniska universitet och stödjer ömsesidigt fördelaktiga internationella samarbetsaktiviteter. Luleå tekniska som ett utmaningsdrivet universitet välkomnar Ericsson som ytterligare en långsiktig strategisk samarbetspart i universitetets ambition att bidra till global hållbar samhällsnytta.

Kontakt

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, professor

Telefon: 0920-491327
Organisation: Universitetsledning, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik, VSS-UNL