Hoppa till innehållet

Europas tillgång till rymden via Esrange – en säkerhetsfråga

Publicerad: 5 juli 2022

På grund av Rysslands angrepp mot Ukraina har tillgången till rymden drastiskt sjunkit i Europa. En betydande del av Europas satellituppskjutningar skedde tidigare från Ryssland. När nu Esrange i Kiruna från och med december 2022 kan börja skjuta upp satelliter får det enormt stor betydelse för Europa - och vikten av rymdforskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet ökar.

– Rymden kommer att stå högt på regeringens agenda och jag hoppas mycket på Esranges betydelse säkerhetspolitiskt. Vi har bland annat investerat i uppskjutningsrampen för satelliter vid Esrange, som nu är den enda uppskjutningsrampen som har fritt och oberoende tillträde för europeiska länder. Det rymdkluster som finns i Kiruna med Esrange, Institutet för rymdfysik, IRF och Luleå tekniska universitet är än viktigare för Sverige och hela Europa, i och med att våra rymdsamarbeten med Ryssland har påverkats i grunden, sade Anna Ekström, utbildningsminister med ansvar för rymdfrågor när hon talade på Almedalen.

Rymdens förmågor och möjligheter var temat för det seminarium som anordnades av Swedish Space Corporation och Luleå tekniska universitet under Almedalsveckan i Visby.

Rymdens betydelse för Sverige

– Med det här seminariet vill vi lyfta fram hur viktig rymden är för Sverige och vilken unik position vi har inom rymdområdet i och med det ekosystem inom rymdområdet som finns i norra Sverige, sade Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

I och med att satelliter nu kan börja skjutas upp från Esrange kommer betydelsen av det rymdkluster som finns i Kiruna med bland annat forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet att öka. Viken av att öka konkurrenskraften inom rymdområdet lyftes fram.

– Våra svenska New Space satelliter är efterfrågade av omvärlden. Vi är duktiga på systemkunskap och på att ta hand om satellitdata på Esrange. Snart kan vi skjuta upp satelliter i rymden och det finns mycket bra rymdforskning och studenter vid Luleå tekniska universitet. Man har verkligen satsat på rymden från regeringen, men omvärlden satsar mer så vi är beroende av mer kapital för att den positiva spiralen ska fortsätta, sade Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen.

Satelliter informerar här och nu

Via satelliter kan vi få information i realtid om vad som händer på jorden. Satelliter för kommunikation ger uppkoppling för människor och maskiner. Antalet satelliter ökar hela tiden, och därför är möjligheten att kunna skjuta upp dem från Esrange är viktigt för Europas möjligheter både inom grön omställning och säkerhet. 

– Rymden är extremt viktig för livet på jorden. För tio år sedan sade vi att vi någon gång i framtiden ska klara att skjuta upp satelliter från Esrange för att få viktig data om klimatet. Från december 2022 har vi den möjligheten från Esrange, som blir avgörande för Europas tillgång till rymden, sade Stefan Gustafsson, strategichef, Swedish Space Corporation.

En svensk militärchef

I våras utsåg den svenska Försvarsmakten för första gången en militär rymdchef inom Flygvapnet, Överstelöjtnant Ella Carlsson, med en civilingenjörsexamen och doktorsexamen inom rymd från Luleå tekniska universitet.

– Framtida krig kommer att genomföras på land, vatten, i luften och i rymden. Vi kommer att behöva behöva hjälp av universitetet och industrin för att utveckla och bygga upp våra rymdförmågor. Vi vill att alla som tjänstgör inom Försvarsmakten ska ha en grundkunskap om rymden och framöver är målet att ha egna operativa system i rymden. Satelliter är avgörande för att vårt samhälle ska fungera och för Totalförsvaret. Tyvärr finns det hot mot satelliter i rymden, bland annat genom laser, cyberattacker och antisatellitvapen, sade hon.

Unik studentmiljö i Kiruna

För att täcka de framtida behoven inom rymdområdet behöver fler utbilda sig inom området, vid Luleå tekniska universitet finns till exempel Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik.

 – Ute i världen är Kiruna ett "brand-name" när det handlar om möjligheter inom rymdområdet. Till exempel så kan en student på Luleå tekniska universitet i Kiruna, inom en radie av 4,5 mil, göra allt när det gäller satelliter, det vill säga från idé och koncept, till design, utveckling, integrering och montering till att slutligen skjuta upp satelliten. Hur kan du bättre lära dig dig om rymden, än att få jobba med praktiska experiment? sade René Laufer, professor i rymdtekniska system, Luleå tekniska universitet.