Hoppa till innehållet
Techforyouth
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Facebook stöttar universitetets satsningar på unga och teknik

Publicerad: 22 mars 2021

Facebook stöttar flera initiativ på Luleå tekniska universitet för att öka barns och ungas intresse för teknik- och naturämnena. I satsningen Tech for Youth kan skolor bland annat delta i en teknikutmaning och använda universitetets studenter för kluriga, fjärrstyrda experiment.

– Målet på kort sikt är att vi vill att fler barn och unga finner glädjen i och inspireras av teknik- och naturämnen. På längre sikt vill vi bidra till en skola där elever oberoende av kön väljer intresse- och utbildningsområden, vilket har bäring på vårt eget lärosäte. Det handlar om såväl fler sökande till våra utbildningar som breddad rekrytering, vilket i sin tur har betydelse för vårt framtida kunskapssamhälle och arbetsmarknad. Det är en viktig fråga för oss alla, och tillsammans kan vi göra skillnad, säger Cathrine Norberg, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Elever i grundskolan

Facebook bidrar med totalt 1,3 miljoner kronor till Tech for Youth, som erbjuder en palett av kluriga och utmanande aktiviteter riktade mot elever i grundskolan, och till universitetets satsning på ArcTech Learning Laboratory, en knutpunkt för forskning om digitalt lärande där forskare, lärare, företag och offentliga organisationer möts.

– På Facebook strävar vi efter att vara en god partner i de regioner vi verkar, och att stötta initiativ som är viktiga för regionens livskraft. Tech for Youth är ett perfekt exempel på detta. Här får lärare bygga på sin utbildning och dela kunskap med sina elever, samtidigt som man vill inspirera barn, speciellt tjejer, att upptäcka vetenskapens och teknikens värld, säger Joel Kjellgren, Data Center Site Operations Director på Facebook i Luleå.

"Vi jobbar för det livslånga lärandet "

På ArcTech Learning Laboratory vill de involverade forskarna tillsammans med andra aktörer experimentera med teknik, VR, AI och digitala lärresurser för att se hur framtidens lärande kan utvecklas. 
– Labbet ger oss en möjlighet, att i samverkan med andra aktörer, skapa digitala lärresurser som är framtagna på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi jobbar för det livslånga lärandet och ett hållbart yrkesliv men också mot skolverksamhet. Band annat studerar vi hur VR-teknik och spelelement kan användas i undervisningssammanhang, säger Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, som tillsammans med professor Peter Parnes ansvarar för forskning och samarbeten inom ArcTech Learning Laboratory.

Mer om Tech for Youth - en satsning från Luleå tekniska universitet med stöd av Facebook.

Kontakt Tech for Youth

Alexandra Olofsson

Alexandra Olofsson, Handläggare

Telefon: 0920-491299
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd
Angelica Vang

Angelica Vang, Handläggare

Telefon: 0920-491311
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd

Kontakt ArcTech Learning Laboratory

Caroline Graeske

Caroline Graeske, Biträdande professor, Stf Prefekt

Telefon: 0920-491005
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik