Hoppa till innehållet
rök, skorstenarMedium.jpg

Färre stopp när avfall blandas med gips

Publicerad: 22 april 2014

Forskaren Ida-Linn Näzelius, Avdelningen för energiteknik, blandar krossad gips i avfall som eldas i Boden Energis förbränningsanläggning. Blandningen gips och avfall kan vara ett sätt att minska dyra driftstopp.

Boden Energis förbränningsanläggning producerar fjärrvärme till hushåll och industrier i närregionen. Ett driftstopp innebär stora kostnader för kommunen.

De förbränningsförsök som genomförts av Ida-Linn Näzelius, inom projektet North Waste Infrastructure och i samarbete med avfallsföretaget RagnSells, Boden Energi och Umeå universitet, visar att blandningen avfall och gips kan minska uppkomsten av driftsproblem orsakade av de askbildande komponenter som finns i avfallet.

Testar med olika blandning

– Vi har testat att elda avfall med två- respektive fyraprocentiga tillsatser av krossad gips, säger Ida-Linn Näzelius. Gipset är restmaterial från rivningsobjekt. Hypotesen var att gips reagerar med de askbildande elementen i avfallet. Försöken bekräftar hypotesen och visar att en tillsats på två procent gör att det bildas mindre mängd problematisk aska.

När aska smälter bildas slagg som kan skada anläggningen t.ex. genom att täppa till lufttillförseln. Gipset bidrog framförallt till att mängden natrium- och kaliumklorid i rökgaserna minskade. Det betyder mindre risk för korrosionsangrepp på anläggningarnas panntuber.

Bättre askor och processer

Att undersöka möjligheterna att ändra förbränningsprocesser genom att skapa mer användbara askor och gasreningsprodukter, tillsammans med en hög drifttillgänglighet av processen, är de generella målen med testerna.

Mer kunskap om olika materials (torv, gips m.m.) inverkan på de kemiska reaktionerna vid förbränning behövs för att kunna nyttja även mer problematiska bränslen.

Maximalt uttag ur förbränningsanläggningar, mindre andel avfallsprodukter och säkrare drift är slutmålet.

Läs mer om North Waste Infrastructure

Avdelningen för energivetenskap