Hoppa till innehållet
Professor Rikard Gebart kursansvarig (5:e från höger)omgiven av deltagare i kursen.

Fick inblick i processer för gröna bränslen

Publicerad: 20 augusti 2012

En sommarkurs för ett 30-tal doktorander från hela landet har nyligen avslutats vid Luleå tekniska universitet(LTU). Kursdeltagarna har fått en bred genomgång av experter inom området förgasning för framställning av gröna bränslen från biomassa. Kursen hålls inom ramen för Svenskt förgasningscentrum (SFC) som koordineras från LTU.

- Vi har lyckats få ihop väldigt namnkunniga personer som är gästlärare under sommarkursen och jag tror att det blir en väldigt bra start för många doktorander, säger Rikard Gebart professor i Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för (SFC)

SFC är ett nationellt forskningscenter där akademi och industri samverkar och där olika förgasningstekniker studeras. En del i SFC:s verksamhet är att hålla nationella sommarkurser för doktorander som är verksamma inom området. Avsikten med kurserna är att ge en bred bild av forskningsområdet till doktoranderna. 

Bild; Louise Axelsson, doktorand från Chalmers som deltog i kursen
Louise Axelsson, doktorand från Chalmers tekniska högskola,var en av deltagarna i sommarkursen

- Eftersom jag precis har börjat doktorera så är det jättebra att få en introduktionskurs i förgasning och det här är verkligen en intensivkurs som har givit jättemycket, säger Louise Axelsson, doktorand inom förgasningsgruppen vid Chalmers tekniska högskola.

Det är inte bara Louise Axelsson som precis börjat doktorera, det har ett flertal av kursdeltagarna gjort. För deras del är kursen viktig för att de ska få en överblick över hela området förgasning.

- En del av doktoranderna är experter på kemi men vet inget eller lite om den industriella verksamheten. Därför har vi till exempel tagit upp problematiken kring investeringar, ekonomi, kalkyler och även vilka krav som finns på rening av syntesgasen i förgasningsprocessen för att få fram olika slags produkter, säger professor Rickard Gebart.

Helhetsperspektivet är viktigt tycker Louise Axelsson doktorand från Chalmers.

- Det är väldigt viktigt att förstå hur allting hänger ihop för då är det lättare att förstå varför man ska göra det man gör och man får mer motivation till det, säger hon. 

Bild; Charlie Ma, doktorand från Luleå tekniska universitet deltog i kursen
Charlie Ma, doktorand vid Luleå tekniska universitet var en av deltagarna i sommarkursen

Från Luleå tekniska universitet deltar doktoranden Charlie Ma som är imponerad av den kunskap som erbjuds under kursen av alla duktiga gästlärare med förankring i näringen.

- Jag tycker att det är inspirerande att så många experter, så många erfarna aktörer inom området förgasning är tillgängliga och vill dela med sig av sin erfarenhet, kunskap och intuition när det gäller förgasningsprocessen. För jag antar att dom flesta av oss har precis börjat och vi uppskattar verkligen detta, säger han.

Inom SFC finns tre forskningsnoder, där LTU/ETC och Umeå Universitet står för en del, KTH en annan och Chalmers en tredje. Tre olika förgasningstekniker studeras med det gemensamma målet att utvinna energi och drivmedel från biomassa. Verksamheten inom SFC har varit igång i ett och ett halvt år.  Programseminarier, workshops och sommarkurser är viktiga aktiviteter i verksamheten som i sitt första skede syftar till att hitta synergier .

- Genom våra aktiviteter försöker vi hitta synergier mellan noderna eftersom vi är geografiskt spridda över flera hundra mil, säger Rikard Gebart.

I höst ska SFC:s verksamhet utvärderas och beslut fattas om ytterligare en projektperiod som omfattar fyra år.