Hoppa till innehållet
Stefan Lundström
Stefan Lundström, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Anna Thurfjell

Fiktion och lärande i nya medielandskap

Publicerad: 2 december 2013

I en tid där gränsen mellan skönlitteratur och datorspel som berättelsebärare suddas ut, behövs mer kunskap om förutsättningar för lärande i detta nya gränslösa medielandskap.

LTU-forskaren Stefan Lundström har, tillsammans med forskarkollegan Anette Svensson, fått 3,3 miljoner kr från Vetenskapsrådet för att under tre år bedriva forskningsprojektet ”Fiktion och lärande i nya medielandskap”.
En av grundtankarna är att traditionella berättelsebärare såsom boken, filmen och teaterscenen nu konkurrerar med bland annat datorspel och bloggar. Men att berättelsen står i centrum, oavsett hur den berättas.

– För en ung människa idag är det mer eller mindre irrelevant om exempelvis Harry Potter en bok, en film, ett datorspel eller en bild på en kopp. De är intresserade av berättelsen som sådan, oavsett hur den förmedlas. Vi kallar det Harry Potters textuniversum där alla uttrycksformer är en del av berättelsen om Harry Potter, säger Stefan Lundström, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

"Prosumenter"

Stefan Lundström menar att det inte längre är meningsfullt att enbart tala om ”läsare” eller ”tittare” utan använder sig av termen ”prosument”, en sammanslagning av producent och konsument. Dagens ungdomar är inte passiva mottagare av en berättelse, de är också i hög grad medskapare, till exempel genom att skriva egna berättelser om en fiktiv karaktär eller interagera i ett datorspel.
Centralt för forskningsprojektet, som görs möjligt tack vare anslaget från veteskapsrådet, är villkoren för de unga ”prosumenternas” deltagande i ett nytt medielandskap.

– Vilka nya kompetenser behöver unga idag för lärande med utgångspunkt i fiktioner och hur ska skolan förhålla sig till dem? Om lärare i klassrummen inte närmar sig ungdomarnas lärande utanför skolan, riskerar undervisningen att uppfattas som irrelevant och ointressant av dem, säger Stefan Lundström.

Fakta:

Stefan Lundström är fil.dr. i Svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor vid LTU sedan 2008. Hans tidigare forskningsprojekt har handlat bland annat om hur ungdomar upplever värdet av berättelser i olika medier och hur mening skapas utifrån användandet av fiktioner. Avhandlingsprojektet undersökte hur texturval i gymnasieskolans svenskämne går till. Vid LTU är Lundström också verksam inom lärarutbildningen samt som handledare och utbildningsledare på forskarnivå.