Fiskvandring i vattenkraft på nytt sätt

I ett forskningsprojekt som leds av Luleå tekniska universitet ska fiskvandring rakt över en vattenkraftsturbin studeras. Skellefteå kraft håller på att installera en ny typ av turbin i Rickleån i Robertsfors och det är där forskarna ska studera fiskvandring. Det är ett helt nytt sätt där fisken på väg nedströms ska passera rakt över turbinen.

– Den här turbinen som Skellefteå kraft valt att installera, inbjuder till att göra det här på ett nytt sätt. Det sker genom att helt enkelt låta smolt (laxyngel) som vandrar nedströms passera över turbinerna i stället för att de ska passera genom, säger professor Staffan Lundström vid Luleå tekniska universitet som leder forskningsprojektet.

Syftet med projektet som helhet är att hitta en bra lösning för vattenkraftverket som är ekonomiskt hållbar och acceptabel för miljön och där fiskvandring är huvudfokus för forskarna. Skellefteå Kraft och flera andra kraftföretag liksom Luleå tekniska universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet ingår i projektet. Genom valet av turbin-generator, en kompaktlösning som inte kräver oljor och fett, möjliggörs fiskvandring på ett nytt sätt. Genom att en ny typ av lucka hålls öppen under fiskvandringen skonas laxynglen då de inte behöver passera genom turbinen som i konventionella lösningar.

Fler fisksorter och mer energi

– Vi planerar även att titta på samma lösning för ål, men det blir en teoretisk studie eftersom det inte finns ål i Rickleån, säger Staffan Lundström.

Bruksfors är namnet på den aktuella kraftstationen i Robertsfors. Forskarna har genom simuleringar hittat en fungerande modell av strömningsförhållandena i kraftstationen som de också hoppas kunna användas för ål. Tanken är att i ett skarpt läge kunna implementera en bottenmonterad struktur för att avleda ål förbi intaget till en turbin-generator på platser i landet med småskalig vattenkraft där ål förekommer. På så sätt kan man optimera lösningen med den turbin-generator som studeras i Bruksfors.

Forskningen ska pågå i fem år och finansieras av Tillväxtverket, Energimyndigheten och via StandUp for Energy. Det är tänkt att utföra studier med riktig fisk i fält och fungerar lösningen bra finns det mycket att vinna på den.

– Då kan man på ett annat sätt förbättra i den småskaliga vattenkraft som finns och utveckla den. Man får upp en bättre passage av olika fisksorter och man kan ta ut mera energi, säger Staffan Lundström.

Kontakt

Staffan Lundström, Professor, Ämnesföreträdare
Telefon: 0920-492392
Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Forsknings- och innovationsområdet, Smarta maskiner och material

[http://www.ltu.se/research/areas-of-excellence/smart-machines-and-materials]

Publicerad: 1 oktober 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017