Hoppa till innehållet

Flyttar sin forskning ut i samhället

Publicerad: 31 augusti 2017

Luleå tekniska universitets Catrine Kostenius och Ulrika Bergmark har utsetts till Flexitforskare, vilket innebär att de flyttar sin forskning från universitetet ut till andra aktörer i samhället.

Riksbankens Jubileumsfond utsåg i somras fem nya så kallade Flexitforskare. Två av dessa fem tjänster gick till forskare vid Luleå tekniska universitet:

Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap, ska forska om samverkande hälsoarbete för barn och unga. Forskningen sker i samarbete med Norrbottens Kommuner, en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.

Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik, ska i samarbete med utbildningsförvaltningen i Piteå kommun arbeta med integration av forskning i skolundervisningen.

Vill bygga broar

– Målet med Flexitforskartjänsterna är att bygga broar mellan universitet och det omgivande samhället. Andra aktörer i samhället kan få upp ögonen för vad akademien kan bidra med, och vi som forskar på universitet kan också få en direkt koppling till olika verksamheter. Det bidrar till att hitta framtida samarbetspartners, säger Catrine Kostenius, som de närmaste åren kommer ha sin forskningsbas på Norrbottens Kommuner.

Hon har lång erfarenhet av hälsofrämjande arbete i skolan, och kommer även som Flexitforskare att ha fokus på barns och ungas hälsa och välbefinnande. En konkret fråga hon ska ägna sig åt är utveckling av hälsosamtalen tillsammans med skolsköterskorna som återkommande håller dessa med elever i grundskolor och gymnasium.

– Nästan alla som arbetar med barn och unga har tänkt tanken ”hur kan vi ännu tidigare nå de som behöver stöd?”. Många säger att de kunde se redan i förskolan vilka som behövde hjälp och för att nå dessa barn behövs samverkan och vi ska försöka bygga upp en plattform eller ett forum för det. Det finns ett stort intresse, inte minst från barn- och ungdomspsykiatrin, med ”early interventions”, säger Catrine Kostenius och tillägger:

– Alla studier vi gör har ett framåtriktat syfte. Vi vill jobba på ett sätt så att barn och unga själva och de som verkar för att främja barn och ungas hälsa ska få möjligheten att delta och vara medskapare av ny kunskap på detta viktiga område.

Fördjupa sitt samarbete

Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik, har tidigare arbetat med skolutveckling inom Piteå kommun. Som Flexitforskare kommer samverkan med lärare, skolledare och andra kommunala företrädare att fördjupas, säger hon.

Ulrika Bergmark kommer i sin forskning att studera Piteå kommuns arbete med att integrera forskning och vetenskap i skolan. Att integrera forskning i skolundervisning fick en central roll i den nya skollagen 2010, som anger att utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det handlar bland annat om att forskningsrön ska spridas till skolan där lärare implementerar dessa i sin undervisning, eller att lärare och rektorer själva är aktiva som medforskare i den systematiska kunskapsbildningen om lärande och undervisning, det vill säga att lärare forskar i sin egen praktik.

– Jag ska stötta lärarna i deras arbete med att få in forskningen i klassrummen, men kommer även att jobba med frågan på strategisk nivå, säger Ulrika Bergmark och tillägger:

– I tjänsten som Flexitforskare ingår att arbeta för ökad samverkan mellan akademi och skolpraktik, vilket känns som ett mycket angeläget och viktigt uppdrag.

 

I media:

Taggar