Hoppa till innehållet

Föreläsningar i regnbågens färger

Publicerad: 18 augusti 2023

I samband med Luleå Pride arrangerade Luleå tekniska universitet under dagen mycket uppskattade föreläsningar och aktiviteter i Vetenskapens hus. Föreläsningarna innehöll viktiga och aktuella frågor som på olika vis berörde inkludering och alla människors lika värde.

Under fredagen samlades besökare i Vetenskapens hus för att ta del av föreläsningarna. Klara Rydström och Liv-Jenny Sandberg, doktorander i arbetsvetenskap respektive design vid Luleå tekniska universitet, inledde med att föreläsa om queerteori med exempel från egen forskning. Den visar på hur olika platser och kontexter antingen inkluderar eller exkluderar personer med olika kön, genus och sexualitet.

– Platserna och sammanhangen spelar stor roll för hur genusnormerna uttrycks. För att inte reproducera gamla könsmönster är det därför viktigt att förstå kontexten, bara då kan vi skapa förändring på riktigt, säger Liv-Jenny Sandberg.

Ava Wizelius, med en lång arbetslivserfarenhet som ledare diskuterade ledarskap och inkludering i arbetslivet och skillnaderna mellan att vara chef och medarbetare som man, kvinna och transperson.

– Jag vill att folk ska ta med sig skillnaden man som medmänniska kan göra för en annan människa, kollega eller familjemedlem. Och hur viktigt det är med inkludering både i privatlivet och i arbetslivet, säger Ava Wizelius.

Vikten av inkludering och fler perspektiv för att lyckas med den kommande samhällsomvandlingen presenterades av Mariana Vnuk, grundare till instagramkontot Normkollen. Efter hennes föreläsning höll Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg på Region Norrbotten, i ett panelsamtal på samma tema där bland andra representanter för Region Norrbotten, RFSL Luleås ordförande Joakim Isaksson Markström och dragshowartisten Adam Risberg, mer känd som Admira Thunderpussy, medverkade.

– Jag skulle säga att inkluderings- och mångfaldsfrågor är direkt avgörande för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför men också för att bygga ett Norrbotten där fler vill bo kvar - och flytta till, säger Mariana Vnuk.