Hoppa till innehållet

Forskare i arbete hos NASA

Publicerad: 20 juli 2015

Madhav Mishra, doktorand vid Luleå tekniska universitet har fått inbjudan till tre månaders forskning hos den amerikanska rymdorganisationen NASA. Han arbetar vid Avdelningen för drift- och underhåll samt vid universitetets SKF-LTU University Technology Centre.

– När jag fick inbjudan var jag verkligen glad. Faktum är att jag kunde höra ordet NASA upprepas i mitt huvud hela natten efter beskedet. Jag trodde aldrig att jag skulle få komma till NASA och att jag ska få jobba på deras kontor, säger Madhav Mishra.

Inbjudan gäller 3 månaders samarbete med forskare vid NASA Ames Research Center med början den 1 juli till sista september och Madhav Mishra har själv arbetat hårt för att få den. Han blev så småningom närmare bekant med en av organisationens seniora forskare som
i sin tur tipsade sin chef om att Madhav önskade jobba där någon gång. Till hans egen förvåning blev han så småningom kontaktad av centrets chef och intervjuad via SKYPE.

- Det är inte vem som helst som får komma till NASA så han kollade min bakgrund noga och om jag skulle passa in där, säger han.
 

Madhav Mishra från Luleå tekniska universitet har börjat 3 månaders jobb hos NASA

Beräknar livslängd

Madhav Mishras forskning vid Luleå tekniska universitet handlar om smarta kullager och hur man kan beräkna livslängden. I grunden handlar den om prognostik och diagnostik för roterande maskiner. Han förklarar med emfas att progostik handlar om framtid och att kunna förutse, medan diagnostik handlar om att analysera vad som redan har inträffat.

– På vår avdelning håller vi förstås på med en mängd underhållsforskning och det betyder att vi håller på mycket med diagnostik, men vi behöver öka vår kunskap inom området prognoser, säger han.

Genom att studera en hel del vetenskaplig litteratur fick han klart för sig att NASA håller på med precis detta. Han kontaktade forskarna där och frågade om deras forskning. På det sättet byggde han så småningom upp ett nätverk av kontakter hos rymdorganisationen.

– Min plan är att resa dit och utveckla min forskning, men även att etablera ett nätverk med vilket vi kan ha en framtida kontakt. Vi kan se om det går att upprätta ett samarbete mellan NASA och Luleå tekniska universitet och jag tror faktiskt att det finns en möjlighet till det, säger han.

Inom området prognoser har NASA:s forskare gjort en hel del för att studera livslängd för flygplan och batterier. För att kunna beräkna livslängd arbetar man med olika slags modeller, antingen fysikaliska eller datadrivna eller en kombination av dessa. Madhav Mishras forskningsmål är att ta fram en hybridmodell och i samarbete med NASAs forskare utveckla en användbar algoritm. Den ska kunna användas för beräkningar för att kunna förutse kommande fel, förhindra avbrott och undvika höga kostnader.