Hoppa till innehållet
IVAs 100 lista
Forskare vid Luleå tekniska universitet på IVAs 100-lista Vinit Parida, David Sjödin, Kerstin Ramser, Mikael Sjödahl och George Nikolakopoulos. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare lyfts fram på IVAs 100-lista

Publicerad: 19 mars 2019

I år firar IVA hundra år som brobyggare och påverkare av samhällsutvecklingen. I samband med detta presenteras en IVAs100-lista med forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

På IVAs 100- lista finns fem forskare från Luleå tekniska universitet med nämligen, Kerstin Ramser, professor i experimentell mekanik och Mikael Sjödahl, professor i experimentell mekanik, George Nikolakopoulos, professor i robotik, Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation samt David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation.

Årets tema digitalisering

Varje år framöver kommer IVA att publicera en ny 100-lista för att lyfta fram forskningen med potential. I år är temat digitalisering. IVAs 100-lista är indelad i kategorier inom temat digitalisering smart Industri, samhälle och välfärd, infrastruktur, smarta produkter och tjänster och affärsmodeller och sammankopplade värdekedjor. 

Syftet med IVAs 100-lista är lyfta fram forskare och forskarteam som visar på sin forskning att de vill nå ökade kontakter med företag och det omgivande samhället. Urvalet av forskare och forskarteam sker därför inte enbart utifrån den vetenskapliga excellensen utan bedöms i första hand på att deras forskning har en potential till affärsutveckling och innovation och därigenom kan komma till nytta för användare, företag och samhälle. Hög vetenskaplig kvalitet är dock en grundförutsättning.

Forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet

Vid Luleå tekniska universitet är följande forskare och forskning utvalda till 100-listan: InFeRa (Kerstin Ramser, Mikael Sjödahl)- en ny 3D avbildningsmetod som ger rumslig, mekanisk och ämnesspecifik information. Det finns ett stort behov av tredimensionella ämnesspecifika bilder tagna direkt i brusiga miljöer för att förstå hur och varför specifika ämnen bildas eller påverkar materialegenskaper. För att möjliggöra detta utvecklar forskarna en avbildningsmetodik – InFeRa - med många tillämpningsområden där rumsligt koherent InterFerometrisk (InFe) avbildning som ger information om struktur kombineras med stimulerad Raman spridning (Ra) som uppvisar biokemiska processer. Läs mer om InFeRa: https://bit.ly/2udzZ5T
 

Collaborative Autonomous Aerial Inspection of Infrastructure (George Nikolakopoulos) Forskningsprojektet syftade till att skapa en flotta av autonoma drönare för samverkande luftinspektion av förslitning av infrastruktur. Projektet har framgångsrikt visat den unika innovationen genom att utföra en samverkande luftinspektion av vindkraftverk som tillhör Skellefteå Kraft. Mer om projektet: https://bit.ly/2TNCwTp

DigIn - Digital Innovation of Business Models (Vinit Parida, David Sjödin) För att säkra konkurrenskraft tvingas den svenska industrin innovera sina affärsmodeller genom digitalisering. Ändå saknar de flesta företag kunskap om att designa och implementera affärsmodeller tillsammans med ekosystempartners. Forskarnas vision är att ta itu med denna samhällsutmaning genom utveckling, implementering och spridning av affärsmodellsinnovationsmetoder, samtidigt som de ökar förmågor och stöder kommersialisering av digitala affärsmodeller i globala industriella ekosystem. Läs mer: https://bit.ly/2JpepWo