Hoppa till innehållet

Forskarskola ska stärka lärarutbildningen

Publicerad: 9 maj 2018

En forskarskola som ska stärka utbildningen för lärare vid Luleå tekniska universitet. Det är målet med ett nytt samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Boden kommun och Luleå kommun.

– Den gemensamma satsningen är ett viktigt steg för att säkerställa hög kvalitet i lärarutbildningen och ger regionen möjlighet att ligga steget före. Vi måste samarbeta om vi ska lyckas öka attraktiviteten inom läraryrket och trygga kompetensbehovet regionalt, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Parterna vill med forskarskolan vid Luleå tekniska universitet ge minst åtta doktorander möjlighet att forska praktiknära i skolan. Forskarskolan ska ingå som forskningsöverbyggnad i lärarutbildningen och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kompetensen, som är en grundförutsättning för kvaliteten i lärarutbildningen. Doktoranderna ska parallellt med sin forskning arbeta med skolutveckling, utredningar och undervisning, och verksamma lärare får möjlighet till kompetensutveckling.

"Kraftfull och nödvändig satsning"

För skolorna är det viktigt att det finns en stark och hållbar lärarutbildning i regionen som bidrar till lärarförsörjningen och utvecklingen av skolan, säger Monica Johansson, före detta prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet.

– Forskarskolan är en kraftfull men också nödvändig satsning som vi gör tillsammans. Förutom att stärka lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet kommer den även att fungera som ett nav för samverkan mellan akademi och skolverksamhet, säger Monica Johansson.

Kostnaden för forskarskolan beräknas till 44 miljoner kronor över en femårsperiod. Luleå tekniska universitet står för 50 procent, Region Norrbotten för 25 procent och kommunerna tillsammans för 25 procent.

Taggar