Våningsmoduler på stålskelett är verksamma beståndsdelar i ett EU-finansierat forskningsprojekt som leds av Luleå tekniska universitet. Bild; LTU Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning om snabbt byggda hus i moduler

Publicerad: 9 september 2011

Särskilt lämpligt för studentbostäder, ett hus i moduler, byggt på ett stålskelett, som är lätt att bygga och flytta, särskilt i tätbebyggda områden. Det är idén med ett nytt stort EU finansierat forskningsprojekt som leds av Luleå tekniska universitet, i samarbete med bl a Kalixföretaget Part AB.

Bild; Professor Milan Veljkovic, Luleå tekniska universitet
Professor Milan Veljkovic leder ett EU-finansierat forskningsprojekt om snabbt byggda hus i moduler på stålskelett, som bl a kunde användas som studentbostäder

- Det är en ny typ av hus som är gjort av prefabricerade 3D rumsmoduler som tillverkas av Part AB i Kalix och stålskelettet ska levereras av världens största stålrörstillverkare, Vallourec & Mannesmann Tubes, säger Milan Veljkovic, Professor i stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet. 

Varje höst och vårterminsstart på olika universitets- och högskoleorter i Sverige är studentbostadsbristen ett stort problem, särskilt senare år med stora studentkullar. Vad kan då vara lämpligare än att hitta ett flexibelt sätt att bygga och flytta hus som löser bostadsbristen. Den 17-18 augusti hölls en ”kick off” för ett projekt som finansieras av EU-medel och partners egna resurser. Det leds av Luleå tekniska universitet. I projektet, som ska pågå i tre år, ingår sju forsknings- och industripartners från Tyskland, Portugal, Belgien, Spanien och Sverige.

- Vi söker mark för att uppföra en pilotbyggnad, helst nära LTU eller i Kalix och huset kommer att testas så att det uppfyller krav för energieffektiva byggnader och hållbart byggande, säger Milan Veljkovic. Vi vill gärna ha huset i bruk efter forskningsprojektet, som studentboende, hotell eller för spin-off företag.

Forskningen ska leda fram till ett sätt att bygga flervåningshus i moduler, med kort byggtid och med möjlighet till att återanvända stora delar. Användning av höghållfasta stål kommer att undersökas i nya förbandsdetaljer. Det ska bli hus som uppfyller krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det betyder med andra ord att de ska vara bra för människa, miljö och den privata ekonomin.