Hoppa till innehållet
Vindkraftverk
Foto: O Forsberg, Wikimedia commons Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fortsatt stöd för forskning om miljöpinionen

Publicerad: 18 maj 2022

Simon Matti, professor i statsvetenskap, har tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet beviljats ytterligare medel om 3,4 miljoner kronor av Energimyndigheten för projektet ”Den svenska miljö- energi- och klimatopinionen.” (MEK)

Den första årliga SOM-undersökningen, där mätningar av svenskars attityder till miljö-, energi- och klimatfrågor ingår, genomfördes 1986.

– Tack vare Energimyndighetens forskningsanslag kan vi fortsätta vår forskning i ytterligare tre år. Det innebär också att tidsserierna kan upprätthållas och att vi kan ställa nya spännande frågor om svenskarnas inställning till olika miljöfrågor, till nytta för såväl forskningen som beslutsfattare, säger Simon Matti.

Sveriges mest omfattande opinionsmätning

SOM-undersökningarna är Sveriges mest omfattande opinionsmätning, inte bara med avseende på de långa tidsserierna utan också den bredd av olika områden som ingår i mätningarna. Det gör att miljö-, energi- och klimatopinionen också kan studeras i ljuset av andra frågor och faktorer. Opinionsmässigt har mycket har hänt sedan den första MEK-mätningen sjösattes 1986, klimatfrågan har blivit alltmer brännande och nya energislag har blivit kommersiellt gångbara.

– Vi ser bland annat hur miljöfrågans uppfattade viktighet över tid rör sig upp och ner i takt med händelser i omvärlden samt hur variationer i den inhemska politiska debatten präglar svenskarnas preferenser för olika energislag och klimatpolitiska åtgärder.  

Kontakt

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492332
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle