Hoppa till innehållet

Gruvdrift och hållbarhet i Arktis en stor utmaning

Publicerad: 5 maj 2021

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) är ett nordiskt, tvärdisciplinärt, excellenscenter med syfte att skapa ny kunskap om hållbar utveckling i den nordiska delen av Arktis. I en nyproducerad film presenterar REXSAC sina forskningsresultat.

– Vår forskning visar hur samhällen och miljöer i vår del av Arktis påverkas av globala förändringsprocesser – klimatförändringarnas konsekvenser men också efterfrågan på mineral och energi, säger Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för REXSAC.

Komplexa samband

I filmen Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities redogörs för de komplexa samband som påverkar förutsättningarna för att skapa hållbarhet i ett Arktis där olika intressen har vitt skilda uppfattningar om vad som är en önskvärd framtid för regionen: ett stort antal utvinningsindustrier är verksamma här, tidigare industriverksamhet sätter ramar för livsbetingelserna och växthuseffekten påverkar såväl miljö som samhälle.

– Gruvnäringen har skapat värden och arbetstillfällen, och metaller efterfrågas för grön omställning. Samtidigt genererar den nya utmaningar, som måste tas med i beräkningen om vi ska kunna åstadkomma hållbar utveckling i Arktis, säger Dag Avango.

Målsättningen är att förse beslutsfattare med kunskap och perspektiv nödvändiga för att kunna fatta välinformerade beslut om Arktis framtid.