Hoppa till innehållet
Foto: Katarina Karlsson
Evelina Brännvall, specialist i forskningsfinansiering vid Luleå tekniska universitet Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Leder europeiskt nätverk för forskarstöd

Publicerad: 11 oktober 2021

Evelina Brännvall, specialist i forskningsfinansiering på Grants Office, vid Luleå tekniska universitet, har valts till ny ordförande för EARMA, det största europeiska nätverket för forskarstöd, med över 170 universitet anslutna.

– Det är fantastiskt roligt med det här förtroendet. Jag har varit styrelsemedlem i två omgångar innan jag nu valdes till ordförande. I nätverket får vi till exempel direktinformation från kommissionen, något som är viktigt för att bistå forskarna i internationella utlysningar, och det stärker våra medlemmars position inom europeisk forskning, säger Evelina Brännvall.

Internationellt kunskapsutbyte

EARMA, European Association of Research Managers and Administrators, har ett internationellt informationsutbyte om praxis och regler för bland annat forskningsansökningar. Förutom events och workshops anordnas varje år en stor konferens i Europa med utbildning för personal som arbetar med forskarstöd vid till exempel ansökningar för internationella forskningsprojekt. Syftet är att bidra till att möjliggöra forskning.  Luleå tekniska universitet var värd för den 22:a EARMA årskonferensen, 2016 med mer än 675 deltagare från hela världen. Deltagarna minns fortfarande att "solen aldrig gick ner", under konferensen, berättar Evelina. Inom nätverket delar man med sig av sina erfarenheter.

– Det har dessutom blivit viktigt i utlysningar att ha EARMA som partner i projektet, kommissionen  känner till att vi är en viktig del i ett forskningsprojekt. Vårt viktigaste bidrag vid ansökan är nog att hjälpa forskarna att fokusera på impact, nyttan, vad man vill uppnå med sin forskning och genomförande, och inte bara på själva idén, säger Evelina Brännvall.

Ökad efterfrågan på professionellt forskarstöd i Europa

Professionellt stöd för forskare har mycket stor betydelse i USA. Där har yrket erkänts som en profession i mer än 65 år och har ett omfattande nätverk, men även i Europa får den allt större efterfrågan och betydelse. Kraven på hur ansökan ser ut för att få ett forskningsprojekt är högre i dag. Betydelsen av en bra ansökan ökar i konkurrensen om forskningsmedel.

– Jag vill som ordförande i EARMA, arbeta för att få vår profession fortsatt mer erkänd, för skillnaden är stor på hur man ser på professionen i Europa. De länder som inte kan erbjuda sina forskare det här stödet på universitetet, riskerar att göra en sämre ansökan, alternativt får de betala konsulter som bistår dem. De av våra forskare på Luleå tekniska universitet som vänder sig till oss på Grants Office, får däremot hjälpen gratis, säger Evelina Brännvall.

Nätverket representerat vid flertalet universitet i Europa

Mer än 2 500 personer ingår i EARMA:s nätverk, som finns representerat vid universitet inom i stort sätt alla länder i Europa. EARMA syftar bland annat till att:

  • underlätta bästa praxis och informationsutbyte
  • tillhandahålla utbildning och certifiering för yrkesutveckling
  • främja forskningsledning och administration som ett yrke
  • representera forskningschefer och administratörer för intressenterna och EU -institutionerna