Hoppa till innehållet
foto
Ida-Maria Barchéus. Foto: Karin Sjöberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fortsatt utveckling av digital rehabilitering via 1177

Publicerad: 27 april 2022

Via en digital plattform på 1177 ska personer som drabbats av stroke kunna ta del av ett nytt rehabiliteringsprogram. Ida-Maria Barchéus, doktorand i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet, undersöker nu hur arbetsterapeuter och personer med stroke upplever den digitala rehabiliteringen.
– De testar tillsammans den digitala rehabiliteringen och jag intervjuar dem bland annat, säger hon.

Det är en del inom forskningsprojektet ”Mot ett aktivare liv – enklare och jämlikare tillgång till rehabilitering via integrerat webbprogram”, som Ida-Maria Barchéus gör sina studier. 

Ett webbprogram har utvecklats och ligger  nu i stöd- och behandlingsplattformen i Vårdguiden 1177. Den innehåller sju olika moduler. Personen får ta del av korta filmer och genomföra uppgifter via webben. Det  kombineras med digitala möten med arbetsterapeuter som ger stöd i förändringsarbetet.
– Rehabiliteringen bygger mycket på självreflektion och att utveckla strategier för att personen ska kunna ha ett aktivt vardagsliv. Filmerna är fem till tio minuter och ska inspirera personen inför självreflektionsuppgifterna och samtalen med arbetsterapeuten, säger Ida-Maria Barchéus.

Aktiv liv ett mål

Syftet är att utveckla rehabiliteringen för dem som drabbats av stroke och målet är att personerna ska kunna leva ett aktivt liv med en variation av aktiviteter på olika platser och tillsammans med andra. 
– Jag har kontakt med arbetsterapeuter i Region Norrbotten som rekommenderar och tillfrågar personer som kan ingå i undersökningen. Eftersom vi är i testläge är det inte öppet för alla. Vi måste till exempel säkerställa att personerna har den teknik som erfordras och att de har milda till måttliga följder av stroke. Den första studien är klar och nu gör tre till parallellt, berättar Ida-Maria Barchéus.
Som en del i utvecklings- och utvärderingsarbetet får arbetsterapeuter personerna som får rehabiliteringen svara på frågor om hur de tycker att rehabiliteringsarbetet fungerar.
– Jag har undersökt genomförbarheten av det digitala upplägget och rehabiliteringens innehåll. Jag har gjort både intervjuer och följer skattningsformulär som deltagarna får fylla i.

Fler djupintervjuer

Hittills har det visat sig att när det är långa avstånd kan det vara bra att få vara hemma och slippa resor, bland annat. Istället för att använda tid till resor kan personerna istället ägna sig åt reflektion och rehabilitering. Videomöten upplevdes positivt och bättre än telefon, eftersom det går att se varandra och reaktioner. Rehabiliteringen har visat sig ha potential att ges stöd till insikter om vad och hur personerna själva kan påverka sin hälsa och arbetsterapeuterna upplever rehabiliteringen som ett hållbart sätt att stödja personerna till varaktiga förändringar.
Två arbetsterapeuter och fyra personer med stroke har ingått i den första studien.
– Utifrån resultatet har vi förbättrat innehållet och stödet till arbetsterapeuterna. Nu ska vi testa genomförbarheten med fler deltagare. Vi följer personernas förändringsprocess under tolv månader och ser hur de tillägnar sig strategier för ett aktivt liv, säger Ida-Maria Barchéus.
Resultatet av den första delstudien ska nu godkännas av en vetenskaplig tidskrift för att sedan publiceras.
Fortsatt forskning är igång med fler studier och förhoppningen är att många personer som drabbats av stroke ska vilja delta. Ida-Maria Barchéus ska nu göra fler djupintervjuer med personer som får rehabiliteringen och deras arbetsterapeuter.

Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ida-Maria Barchéus

Ida-Maria Barchéus, Doktorand

Telefon: 0920-492854
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar