Hoppa till innehållet
De tävlande studenterna i Cyber Challenge
Martin Lundgren, längst upp till vänster, utbildningsledare för masterprogrammet i informationssäkehet, coachade laget från Luleå tekniska universitet under Cyber Challenge: Simon Andersson, Emil Christensson, Hannes Michel och Anton Holmström. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framgång i tävling om cybersäkerhet

Publicerad: 9 februari 2021

Luleå tekniska universitet nådde en semifinalplats i Cyber Challenge, en tävling arrangerad av Försvarshögskolan. De tävlande studenterna, som alla läser masterprogrammet i informationssäkerhet, fick lösa fiktiva scenarion utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv.

Tävlingen började med att laget, studenterna Anton Holmström, Emil Christensson, Simon Andersson och Hannes Michel, fick en situationsrapport över det digitala klimatet i Sverige. Rapporten innehöll flera fiktiva riskscenarier som kunde ha en negativ inverkan på landet.

Uppgiften var att ta fram fyra policyalternativ för att lindra utvecklingen av scenarierna och potentiellt förhindra att de inträffar på nytt. På tävlingsdagen presenterades policyerna för en domarpanel och åtta lag vidare till semifinal, däribland laget från Luleå tekniska universitet.

– Då fick vi ytterligare en rapport som beskrev hur scenarierna eskalerat och två timmar för att komma fram till ett nytt resultat. Halvvägs in i nästa presentation blev vi avbrutna och fick ännu en rapport – nu hade alla scenarion gått från dåligt till katastrofalt: människor dog på sjukhus som utsattes för cyberattacker, 500 000 hushåll stod utan el och så vidare. Vi fick knappt en halvtimma på oss att arbeta igenom den sista rapporten och där gick vi tyvärr bet, vi hade inte tillräckligt med kortsiktiga lösningar som svar på den rådande krisen, berättar Anton Holmström.

Simon Andersson bekräftar att just tidspressen bidrog till svårigheterna.

– Ja, svårast var helt klart att arbeta om våra policyer under så kort tid. Det är verkligen svårt att ta fram policyer som fungerar på både lång och kort sikt. När en situation kräver att något måste göras omedelbart är det mycket som ska med i beräkningen om allt ska fungera bra och för att alla problem ska kunna adresseras.

Vad var det viktigaste ni lärde er?

– Betydelsen av att arbeta tillsammans: det hjälper verkligen att vara flera när man tolkar en situation och tar fram policys utifrån den. Fler perspektiv bidrar till en bättre helhetsbild och många gånger en mer nyanserad bild, säger Emil Christensson.

Vad var roligast?

– Att tävlingen utgjordes av verklighetstrogna scenarion med realistiska förutsättningar. Det är exakt något sådant här som kan ske när du kommer ut i arbetslivet, säger Hannes Michel.

Varför är informationssäkerhet så intressant?

– Informationssäkerhet blir aldrig tråkigt, det är ett stort område som täcker väldigt många olika delar, allt från teknik till förvaltning. Det är ett väldigt dynamiskt område, det är som ett spel där potentiella hot och illasinnade aktörer är dina motspelare, säger Anton Holmström.

– Sverige blir mer och mer digitaliserat. Om vi ska kunna utvecklas som samhälle är det vårt ansvar att skydda resurser hos privata och statliga aktörer, säger Hannes Michel.