Hoppa till innehållet
IVA 100-lista 2020
Från vänster: Fredrik Nikolajeff, Veronica Jägare, George Nikolakopoulos och Jerker Delsing. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fyra Luleåforskare på IVA:s 100-lista

Publicerad: 2 mars 2020

Med sin 100-lista över aktuell forskning vill Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i år särskilt synliggöra projekt med koppling till hållbarhet. Fyra forskare från Luleå tekniska universitet – Jerker Delsing, Veronica Jägare, Fredrik Nikolajeff och George Nikolakopoulos – finns med på den prestigefyllda listan.

– Med IVA:s 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen, större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.
 
2020 års lista, den andra i ordningen, synliggör forskning med koppling till hållbarhet. Totalt finns 94 forskningsprojekt från 27 lärosäten med. Dessa är enligt IVA ”utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling”. Forskningen som kvalificerat sig för listan är tillämpbar inom något av områdena smart industri, resurs- och energieffektivitet, samhälle och välfärd, infrastruktur, smarta produkter och tjänster, affärsmodeller och cirkulär ekonomi. 

De fyra forskare från Luleå tekniska universitet som finns med på listan är:

100-listan är en del av IVA-projektet Research2Business, R2B, som syftar till att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. 
 – Forskarnas intresse för att vara med på årets 100-lista har varit stort, vilket är en bekräftelse på att det vi gör är efterfrågat och har betydelse, säger Malin Mohr, projektledare på IVA.

I media: