Hoppa till innehållet
Hedersdoktorer på akademisk högtid
Fyra nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet kommer att promoveras vid den akademiska högtiden den 8 november. Foto Anna Thurfjell.

Fyra nya hedersdoktorer vid universitetet

Publicerad: 25 juni 2014

Världsartist inom opera och hovsångare, industriman och gruvutvecklare, erfaren arbetslivsforskare och en teknikutvecklare med kullager som specialitet. Där har ni några kännetecken för årets nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet. De har nyligen valts ut av de två fakulteterna vid universitetet och kommer att promoveras vid den akademiska högtiden i november 2014.

Peter Mattei. Foto Håkan Flank
Operasångaren Peter Mattei. Foto Håkan Flank

Peter Mattei, svensk operasångare av mycket hög internationell klass med rötter i Luleå och Piteå har utnämnts till ny hedersdoktor av den filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. På världsarenan har han framträtt i en lång rad olika operauppsättningar bland annat på Metropolitan i New York och La Scala i Milano och har även arrangerat en egen musikfestival i Luleå 2009 och 2011. I fakultetsnämnedens motivering till hedersdoktor heter det bland annat att ”Med sitt renommé och internationella kontaktnät är Peter Mattei en god ambassadör för sin hemstad och en inspirationskälla för studenter och personal vid Luleå tekniska universitet”.
 

Per-Erik Lindvall, direktör LKAB
Per-Erik Lindvall, LKAB. Foto Melina Granberg

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling vid LKAB och vice ordförande i universitetets styrelse har utnämnts till hedersdoktor av både tekniska och filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet. I motiveringen heter det bland annat ”Han har som ordförande för såväl Bergforsk som för Hjalmar Lundbohm Research Centre medverkat till att utveckla och finansiera större forskningsprogram som gjort Luleå tekniska universitet till ett av Europas ledande gruvuniversitet”.

Alan Begg, SKF
Alan Begg, SKF. Photo courtesy of SKF

Alan Begg, forsknings- och utvecklingschef vid SKF, med akademisk utbildning från Cambridge University, har utnämnts till hederdoktor av teknisk fakultet vid Luleå tekniska universitet. Han var en av hjärnorna bakom SKF:s satsning på så kallade University Technology Centres (UTC) varav ett i Luleå. I fakultetens motivering heter det bland annat att ”Alan Begg var en av drivkrafterna bakom etablerande av UTC för avancerad tillståndskontroll vid Luleå tekniska universitet”.

Russell Lansbury, University of Sydney
Russell Lansbury, University of Sydney

Russell Lansbury, professor emeritus i Work and Organisational Studies vid University of Sydney i Australien, har utnämnts till hedersdoktor av tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Han har nyligen tillsammans med universitetet beviljats forskningsmedel från det australienska forskningsrådet för att analysera skillnaderna i arbetsorganisation vid svenska och australienska underjordsgruvor. I motiveringen heter det bland annat. ”Detta är ett resultat av ett mångårigt samarbete som bidragit till utvecklingen av arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet”