Hoppa till innehållet
Ny forskning vid Luleå tekniska universitet om hur ny elektronik påverkar elnät Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Granskar ny elektronik som kan skada elnäten

Publicerad: 8 november 2012

Ny elektronik som förväntas spara energi och minska utsläppen av koldioxid kan samtidigt orsaka skador och förkorta livslängd på apparater anslutna till elnäten. Det motverkar de nationella miljömålen. Ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet, som redan uppmärksammats internationellt, ska kartlägga orsak och samband.

Bild; Universitetslektor Martin Lundmark vid LTU
Universitetslektor Martin Lundmark vid Luleå tekniska universitet

- Orsakerna till skadorna är idag oklara och medför ökad sårbarhet för samhället och industrin. Därför är vår forskning angelägen, säger universitetslektor Martin Lundmark, Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Han ansvarar för en forskargrupp som studerar effekterna på elnätet när användningen av ny elkraftberoende teknik, t ex inom sol- och vindkraft, elbilar eller järnvägsteknik, introduceras på nätet. Byte till energisnål belysning är ett av många, kostnadseffektiva sätt att minska koldioxidutsläppen. En förutsättning för att bytet ska ge positiva miljöeffekter, är att de nya energilamporna håller tillräckligt länge. Idag finns problem med hållbarheten –problem som kan ha att göra med spänningsförändringar i elnätet.

Det nya forskningsprojektet, med målet att klarlägga hur ny elektroteknik och belysning påverkar varandra och elnätet, har precis startat. Forskningen har väckt stor internationell uppmärksamhet. Företag som Philips, Osram, Boliden, Skellefteå Kraft, Nordic Light AB m fl medverkar i projektet.

- Företag rapporterar om elektronik som oförklarligt går sönder och om problem i elnätet, säger Martin Lundmark.

Men vad händer egentligen när ny lågförbrukande elektronik, som testats och godkänts i laboratoriemiljö, stoppas in i nätet tillsammans med betydligt större elapparater, t ex när ledlampan och laddaren till elbilen ansluts tillsammans. Idag saknas kunskap och tillräckligt med normer för frekvenser en bit över elkraftsystemets normalfrekvens. Forskarna mäter hur olika ljuskällor påverkas i olika slags anläggningar. Utifrån detta utvecklas modeller för att testa olika åtgärder, t ex sättet att installera belysningen på, som minskar elapparaters påverkan på varandra. Målet är att minimera risken att belysningsinstallationer får kortare livslängd genom påverkan av andra apparater anslutna i elnätet.

Text; Leif Nyberg/Åsa Svedjeholm

Taggar