Hoppa till innehållet
hal is.jpg
Universitetsadjunkt Lotta Berglund, hälsovetenskap projektledare Mia Tossavainen, hälsovetenskap professor Kristina L. Nilsson inom arkitektur och universitetslektor Catrine Kostenius inom hälsovetenskap.

Hälsa på hal is - främjar fysisk aktivitet året runt

Publicerad: 20 september 2012

Ett forskarteam från Luleå tekniska universitet har fått regionala medel för att undersöka hur kyla, is, mörker och snö kan användas som en resurs för god hälsa. Förundersökningen Hälsa på hal is ska ge ett förbättrat underlag för planering av attraktiva utemiljöer som lockar till fysisk aktivitet i kallt klimat.

– Samarbetet i projektet mellan forskare från Hälsopromotionsgruppen och forskargruppen i Arkitektur är nytt. Här kopplas två kompetensområden ihop och vi får en mer komplett syn och utveckling inom människors hälsa, som båda grupperna jobbar med. Mötet mellan människor med olika kunskap och erfarenheter gör att barriärer bryts och något nytt kan skapas, säger projektledare Mia Tossavainen.

Förundersökningen innehåller två workshops och nu har den första workshopen hållits i Luleå med de fyra forskarna och de 25 experterna som på olika sätt jobbar med människor. Pensionärer, studenter och kommunanställda var några av de olika expertgrupperna som deltog. De ska tillsammans ta reda på hur man ska gå tillväga för att få reda på vad som lockar människor att röra sig utomhus på vintern.

Nästa workshop hålls i Pajala och då ligger fokus på hur utemiljöerna kan planeras och byggas. Då deltar experter i planering och projektering från Pajala- och Luleå kommun samt bland annat Trafikverket, BDX och Lulebo.

Miljöerna ska byggas i Luleå och Pajala och ska stimulera till bättre folkhälsa, bosättningar och etablering av nya företag. Metodiken baseras på människors upplevelser om vad som är attraktivt och hälsofrämjande.

De regionala medlen kommer från Norrbottens läns landsting och länsstyrelsen Norrbotten. Institutionen för Hälsovetenskap, LTU, är sökande och projektledare Mia Tossavainen kommer att leda och organisera arbetet.

Ett nära samarbete hålls med de vetenskapliga ledarna som är Catrine Kostenius (Hälsovetenskap), och Kristina L Nilsson (Arkitektur), samt medfinansiärerna Tyréns AB, Northland Resources, Luleå kommun (stadsbyggnadskontoret) och Pajala kommun. Lotta Berglund (Hälsovetenskap) ingår också i projektgruppen,