Hoppa till innehållet

Hälsosatsning för över 50 000 barn och unga i Norrbotten

Publicerad: 16 januari 2018

I Norrbotten, liksom i riket i helhet, ökar barns och ungas psykiska ohälsa. Nu vill Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet vända utvecklingen genom nya samarbetet Hälsoskolan.
– Vi vill göra något för att de 51 000 barn och unga som lever i Norrbotten ska få de bästa möjligheterna att må bra och leva ett gott liv, säger Peter Waara, ordförande i FoUI-utskottet vid Norrbottens Kommuner.

I Hälsoskolan påbörjas ett arbete över organisationsgränserna mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet för att bygga en hälsofrämjande samverkansorganisation. I Hälsoskolan möts personal i skola, socialtjänst och andra organisationer. Föräldrar, elever och de barn och unga som står utanför skola och arbetsmarknad är också viktiga medskapare.

Norrbottens Kommuner har med medel från Riksbankens Jubileumsfond anställt Catrine Kostenius som flexit-forskare under tre år. Catrine Kostenius, som är professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, har forskningsfokus på hälsofrämjande skolutveckling i Hälsoskolan.

Använder data från hälsosamtal

Arbetet är också ett viktigt bidrag för fortsättning på det arktiska samarbetet Arctic Children, med universitet och lokala aktörer från Norge, Finland, Ryssland och Sverige, som verkar för samverkan kring hälsa och skolutveckling.

– Vi vet att hälsa främjar lärande och att en god lärandemiljö i skolan också främjar hälsan, det utgår vi från i vårt arbete, säger Catrine Kostenius.

Som forskningsunderlag kommer hon bland annat att använda sig av data från hälsosamtalen i skolorna. Genom samverkan med skolsköterskorna har Region Norrbotten under tio års tid kunnat redovisa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor bland barn i Norrbotten, på kommun- och länsnivå. Hälsoskolan strävar efter att hälsosamtalen blir ett verktyg för skolans systematiska kvalitetsarbete. 

– Hälsosamtalen i skolan är en skattkista att använda som underlag för kunskapsbaserade beslut som främjar barn och ungas hälsa, säger Annika Nordstrand, chef på Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten.

 

I media: