Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg, LTU
Forskarna Malin Malmström och Jeaneth Johansson ser olikheter i kvinnors och mäns möjligheter att få offentlig finansiering.

Hur går snacket - vem får pengarna

Publicerad: 15 juni 2015

Stereotyper och normer om kvinnors och mäns förmåga att driva företag styr vilka företagare som får offentlig finansiering. Luleåforskarna Jeaneth Johansson och Malin Malmström presenterar en studie om hur snacket går i de slutna rum där besluten om vem som ska få offentlig finansiering tas.

Studien ”Under ytan” har väckt stor uppmärksamhet. EU-kommissionen och Näringsdepartementet får nu del av studien och forskarna medverkar även under Almedalsveckan 2015. Studien omfattar 213 tillväxtföretag, 18 offentliga finansiärer och fem organisationer.

En riktig entreprenör är en man

Forskarna har medverkat vid vardera tre av finansiärernas beslutsmöten. Finansiärerna har varit medvetna om att forskarna studerar normer och stereotyper om kvinnors och mäns förmåga som entreprenörer.

– Vi har analyserat finansiärernas bedömningar och de ansökande företagen utifrån årsredovisningar, intervjuer, enkäter och ansökningar från företag. Analysen visar att en ”riktig” entreprenör är en man. Detta trots att finansiella data visar att företagarna presterar likvärdigt oavsett kön och även har likvärdiga egenskaper vad avser entreprenörskap, innovation, proaktivitet och riskbenägenhet, säger Jeaneth Johansson.

Försiktig man, feg kvinna

Efter analys identifierar forskarna sju olika strukturer hur snacket går hos finansiärerna när beslut tas. Hur finansiärerna beskriver kvinnors och mäns företagartalanger visar sig i hög grad styras av normer. Företagande män lovordas för samma saker som kvinnor kritiseras för.

Till exempel är försiktighet positivt för män medan kvinnor bedöms att inte våga. Män gör ”väldigt stora satsningar och utvecklar ”unika produkter” medan kvinnor ”har fler uppdrag” eller ”är nog ok”. Unga män är lovande företagare medan unga kvinnor beskrivs som oerfarna.

– Ett normkritiskt sätt för offentliga finansiärer att bedöma vad som är värt att finansiera för att skapa tillväxt behövs, säger Malin Malmström. Att kvinnor inte har full tillgång till större medel blir ett hinder för dem att nyttja sin fulla potential och att kunna skapa tillväxt. 

Kontakt

Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson, Professor

Telefon: 0920-492364
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Malin Malmström

Malin Malmström, Professor

Telefon: 0920-491087
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle