Hoppa till innehållet
80-tals quiz

Jubileumsquiz 80-talet - vinnare!

Publicerad: 26 mars 2021

Se vinnarnas namn här samt de rätta svaren på frågorna. Vinnarna har även kontaktas via mail. Sista tävlingsdag var 2021-03-14.

På 1980-talet rivs Berlinmuren, Svetlana Savitskaja blir den första kvinnan att genomföra en rymdpromenad och persondatorn gör sitt intåg. 1989 bildar några forskare på CERN World Wide Web. En av dem, Vinton G Cerf, utses senare till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. 80-talet är även det årtionde som Högskolan i Luleå blir bland de första i Sverige att lansera utbildningen datateknik. Lärosätet har vuxit rejält sedan starten både vad gäller antalet studenter och anställda. Vid tioårsjubileet 1981 hålls den första akademiska högtiden.

Sista tävlingsdag var 2021-03-14.

Vinnarna är

 • Eric Danielsson
 • Johan Edenhamn
 • Niklas Holm
 • Staffan Lundberg
 • Doris Björnfot
 • Emilia Nilsson Vestola
 • Mats Westerberg
 • Marie Jakobsson
 • Juha Koivunemi
 • Thomas Thorell

De rätta svaren på frågorna är

1. Vem var rektor vid Högskolan i Luleå under hela 1980-talet?

 •   Ingegerd Palmér
 •   Torbjörn Hedberg
 •   Sven Olving

2. Musiklärarutbildningen blir en del av Högskolan i Luleå 1978. Vilket år invigs de nya lokalerna på Berget i Piteå?

 •  1985
 •  1986
 •  1989

3. Under första halvan av 1980-talet utvecklade en student vid Högskolan i Luleå en produkt som lade grunden till ett världsledande företag inom sitt område. Vilken typ av produkt var det?

 •  Återvinningsmaskin för returpapper
 •  Skrivare för punktskrift
 •  Mobilt reningsverk

4. Vid Högskolans tioårsjubileum hålls den första doktorspromotionen och de första professorsinstallationerna. Fyra hedersdoktorer utses också: Lars Granar, Gösta Hägglund, Lars Nordström, och ja – vem var den fjärde?

 •  Gusten Granström
 •  Rune Andersson
 •  Ragnar Lassinantti

5. Under andra halvan av 1980-talet var våra träforskare i Skellefteå tidigt ute med att röntga trästockar. Universitetet hade ännu ingen egen datortomograf – vart förde de stockarna för röntgen?

 •  Lasarettet i Skellefteå
 •  Rönnskärsverken
 •  Forsmark

6. I maj 1988 öppnades portarna till Teknikens Hus, Sveriges nordligaste science center och ett av landets första. Hur många besökare har centret haft sedan dess?

 •  Nästan 2 000 000
 •  Cirka 3 000 000
 •  Över 4 000 000

7. Hösten 1983 bildade Högskolan i Luleå tillsammans med Luleå kommun och Piteå kommun stiftelsen Centek. Stiftelsen avvecklades 2010 och ombildades till Centek AB – som i dag heter vad?

 •  LTU Holding AB
 •  LTU Business
 •  LTU Professional education

8. Högskolan i Luleå startade med 50 studenter 1971. I dag har Luleå tekniska universitet 17 200 studenter. Hur många var det 1989?

 •  Runt 1500
 •  Knappt 3000
 •  Cirka 4000

9. Högskolan i Luleå var ett av de första lärosätena i Sverige med utbildningen datateknik. Vilket år startade den?

 •  1982
 •  1985
 •  1988

10. LTU-orienteringen är en aktivitet som har en lång historia vid Luleå tekniska universitet. Den är tidigare och fortfarande känd som Personalorienteringen och lockar varje höst ut anställda och deras familjer i skogarna. Vilket år hölls den första etappen?

 •  1981
 •  1983
 •  1989