Hoppa till innehållet

Kommunikation i fokus för blivande sjuksköterskor

Publicerad: 3 november 2017

Studenter på sjuksköterskeprogrammet som tar examen i januari 2018, vid Luleå tekniska universitet, höll en öppen omvårdnadskonferens där de presenterade sina examensarbeten. En gemensam nämnare var betydelsen av kommunikation, mellan dels sjuksköterskor, anhöriga och patienter, dels mellan nyutexaminerade sjuksköterskor och etablerad vårdpersonal.

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att de får jobba i uppförsbacke för att komma in i arbetsgruppen när de börjar sitt yrkesliv. De behöver få mer stöd, introduktion och positiv feedback av mer erfarna kollegor i det praktiska arbetet. För att utföra god vård behöver man kollegialt stöd, sade Nicklas Olofsson, sjuksköterskestudent om en av slutsatserna i sitt examensarbete.

Öppen omvårdnadskonferens

Totalt presenterades 26 olika examensarbeten under konferensen. Nicklas Olofssons examensarbete om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta som legitimerade sjuksköterskor, var ett av dem. Presentationerna följdes av frågor och diskussioner från åhörarna.

– Det är fina och välgjorda presentationer och studenterna ser verkligen till att lyfta fram sina resultat i examensjobben. Den biten har utvecklast väldigt positivt, sade Birgitta Lindberg, utbildningsledare vid sjuksköterskeprogrammet, vid Luleå tekniska universitet.

Patienter med typ 2 diabetes

En sjuksköterskestudent lyfte i sitt examensarbete fram utmaningarna kring kommunikation för att förebygga diabetssår hos patienter, som har typ 2 diabetes. Fotproblem kan bli allvarliga eftersom de här patienterna ofta får sämre cirkulation och nedsatt känsel i fötterna. Risken ökar för sår i fötterna, samtidigt som patienten får svårt att själv känna av såren.

– För oss sjuksköterskor räcker det kanske därför inte att fråga patienten hur han eller hon har det med fötterna.  Det är viktigt att vi gör en visuell kontroll, att vi ber patienten att faktiskt ta av strumpor och skor, så att vi ser fötterna, sade Ida Blomgren, som gjort examensarbetet i detta ämne, tillsammans med Anneli Wuotila.

Att kommunicera som patient med ALS

Ett annat examensarbete, om att leva med ALS som patient, hade gjorts av sjuksköterskestudenterna Siri Andersson och Jennifer Olea. En av deras slutsatser var att det gjorts väldigt få studier av hur just patienter med ALS upplever sin sjukdom, som är en dödlig sjukdom idag. Det finns mer studier om anhörigas situation. Patientens förmåga att kommunicera försvåras allt eftersom sjukdomen fortskrider. Det som kan ge patienten en känsla av kontroll över sin situation, var dock just att kunna kommunicera och besluta om sin egen vård. För att kommunikationen ska fungera krävs engagerad vårdpersonal och så småningom hjälpmedel som pekskivor och bilder, när varken tal eller skrift fungerar längre.

Om rädslan att stöta sig med vårdpersonal

Föräldrar som har barn med svåra eller vårdkrävande kroniska sjukdomar och föräldrarnas upplevelser av det, stod i fokus i ett examensarbete av Anette Ahlqvist och Maria Lindkvist. De menade att dessa föräldrar kan känna sig isolerade och vara rädda för att stöta sig med vårdpersonal, eftersom hela familjen är beroende av personalens hjälp och stöd. Därför vågade föräldrarna kanske inte kommunicerade allt de ville och behövde. Det som fick dessa föräldrar att må bra, var när de upplevde att deras barn kunde agera självständigt och klara av vissa saker, som den kroniska sjukdomen försvårade.

Åsa Engström, professor i omvårdnad, sade till studenterna som snart ska ut i yrkeslivet som legitimerade sjuksköterskor:

– Vetenskap och att kritiskt kunna granska, är viktiga kunskapsområden som vi ska ta med oss i vårt arbete. Det har visat sig att de sjuksköterskor som har en kandidatexamen ger bättre - och säkrare vård. Fortsätt att ställa frågor, att våga vara kritiska - och omsätt det ni lärt er och se till att ni har ett livslång lärande, sade Åsa Engström.

Taggar