Hoppa till innehållet
Kristiina Oksman-ltu
Kristiina Oksman, professor vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kristiina Oksman får Nordeas vetenskapliga pris

Publicerad: 10 november 2016

Kristiina Oksman, professor och ämnesföreträdare för trä- och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet, har utsetts till pristagare av Nordeas vetenskapliga pris för år 2016.

Motiveringen till priset lyder: ”Professor Kristiina Oksman är en av Luleå tekniska universitets starkaste forskare. Hon har publicerat mer än 120 vetenskapliga artiklar och citerats mer än 6000 gånger. Hennes ämnesområde är trä- och bionanokompositer, det vill säga kompositmaterial baserade på förnyelsebara råvaror. Det handlar om framtidens material som ska vara starka och lätta men ha minimal miljö- och klimatpåverkan. Hennes arbete omfattar processteknologier, förhållandet mellan egenskaper och mikrostruktur samt åldringen av kompositmaterialen.

Kristiina Oksman disputerade vid Luleå tekniska universitet 1997 inom termoplastiska träkompositer. Redan 2001 blev hon utnämnd till professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. Hon återkom till Luleå tekniska universitet 2006, då hon utnämndes till ämnesföreträdare i det då helt nya ämnet.

Laboratorium i världsklass

Hon har byggt upp en omfattande verksamhet och ett laboratorium i världsklass där utveckling, provning och analys av nya kompositmaterial genomförs. Ett stort antal doktorer, med ursprung från hela världen, har disputerat under Oksmans handledning. Hennes grupp har nära samarbeten med starka forskargrupper i Sverige, Kanada, USA och inte minst Finland. Vid Luleå tekniska universitets alliansuniversitet i Uleåborg har Oksman en gästprofessur inom Finlands Distinguished Professor Programme. Kristiina Oksman är därför en mycket värdig mottagare av Nordeas vetenskapliga pris 2016.”

– Jag är jätteglad över priset! Det betyder mycket för mig att få den här uppskattningen. Jag vill tacka Nordea och även min forskningsgrupp, som jobbar väldigt hårt tillsammans med mig, säger Kristiina Oksman.

Tilldelas framstående forskare

Priset inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas framträdande forskare vid Luleå tekniska universitet. Det ges till forskare med god utvecklingspotential och vars forskningsresultat bidrar till tillväxt och utveckling. Forskaren ska vara en god företrädare för universitetet. Prissumman är på 100 000 kronor.

Priskommittén utgörs av rektor, dekanus vid tekniska fakultetsnämnden respektive filosofiska fakultetsnämnden vid Luleå tekniska universitet och kontorschefen vid Nordeas kontor i Luleå, tillika ordförande.

I media:

Taggar