Professor Olof Lindahl. Foto Nicke Johansson

LTU professor med i internationell organisation

Publicerad: 9 november 2009

Påverka och ta del av internationell utveckling inom området medicinsk teknik och fysik. Den möjligheten får professor Olof Lindahl vid Luleå tekniska universitet genom att han har valts in i IFMBE. Förkortningen står för International Federation for Medical and Biological Engineering

Olof Lindahl som är professor i informations- och kommunikationsteknologi vid Luleå tekniska universitet, har valts in som ledamot i organisationens styrelse. Under IFMBEs kongress i september utsågs han till ledamot i dess styrelse mellan 2009 och 2015. IFMBE är en organisation med 57 medlemsländer som är underställd världshälsoorganisationen WHO.

- Det innebär att jag har möjlighet att påverka hur medicinsk teknik och fysik lanseras i ett internationellt perspektiv och dessutom får jag möjlighet att påverka hur forskning och undervisning inom området ska bedrivas, säger Olof Lindahl.

Han tillägger att organisationen även har en vetenskaplig journal vars innehåll han som styrelseledamot har möjlighet vara med och påverka. Inom den internationella organisationen IFMBE finns det även nationella föreningar som i Sverige har ca 1000 medlemmar.