Hoppa till innehållet
Foto: Per Pettersson
Harriet Nilsson och Juha Koivuniemi, mottagare av LTU:s pris för förnämliga insatser till gagn för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Foto: Per Pettersson Foto: Per Pettersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lärare prisas för pedagogik

Publicerad: 13 november 2013

Universitetsadjunkterna Juha Koivuniemi och Harriet Nilsson har fått LTU:s pris för förnämliga insatser till gagn för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Varje år delar LTU ut två pedagogiska priser, för att premiera lärare för förnämliga insatser till gagn för utbildning på grund- och avancerad nivå, något som sker vid den akademiska högtiden. 

Vi gav de prisade lärarna chansen att prata om sina arbeten och samtidigt ge några tips för en bra undervisning.

Juha Koivuniemi, LTU.
Juha Koivuniemi, LTU.

Juha Koivuniemi, lärare i matematik vid institutionen för teknikvetenskap och matematik, är glad över priset.

– Det är naturligtvis en stor ära att bli tilldelad ett pris av detta slag. Det ger lite guldkant över tillvaron som matematiklärare.

Med tanke på motiveringen, vad är du mest nöjd med att ha gjort i din roll som lärare?

– Det är lite svårt att gradera och välja i frågan. Alla roller i en verksamhet som lärare, 30 år i mitt fall, är ju avsedda att bidra till studentens lärande. Skiftande roller utvecklar också läraren till en mer komplett undervisare. Men mest nöjd är jag nog med att inte varit nöjd utan utvecklat undervisningen tills studenterna förstår.

Vad motiverar dig i din lärarroll?

– I vid mening har ju matematikämnet rollen att öva studenten i kritiskt tänkande och korrekt dragning av slutsatser. I speciell mening har matematikämnet rollen att lära ut det nödvändiga språk som tillämpas av övriga ämnen på LTU och vetenskapssamhället i allmänhet.

Förutom det nämnda priset blev Juha även nominerad av teknologkåren som bästa lärare 2013. 

Juhas tre bästa tips för en bra undervisning.

Förutom det självklara att vara väl förberedd är det till fördel att..

1. möta studenterna på den kunskapsnivå de befinner sig.

2. ha en välkomnande studerandemiljö där studenten känner sig sedd och vågar fråga

3. tidigt vid kursstart betona kursmål och vägen till måluppfyllelse.

 

LTU_harriet_nilsson
Harriet Nilsson, LTU.

Universitetsadjunkt Harriet Nilsson är utbildningsledare för programmet systemvetenskap och berättar om sin syn på utbildning.

Vad gör en bra lärare?
– Det gäller att lyssna på studenterna och ta hänsyn till att alla studenter inte är likadana och lär sig på olika sätt. Vissa måste läsa materialet och göra praktiska labbar, andra måste diskutera sig fram och för några räcker det med att att läsa. Jag har jobbat som lärare i hela mitt liv och började som lågstadielärare. Det var kanske där jag lärde mig den läxan, där är det väldigt viktigt att barnen får lära sig sitt eget sätt.

Har du några metoder för att skapa en bra kurs?
– Det är väldigt viktigt att ha struktur på kurserna. Studenter måste redan vid kursstart få möjligheten att veta vad som gäller och vid vilka datum som uppgifter ska lämnas in. Det är viktigt med rutiner och säkerhet. En tidig planering skapar grogrunden för en bra kurs och lämnar även tid för läraren att fokusera på den pedagogiska biten.

Systemvetenskapsprogrammet som du håller i är distansbaserad, finns det delar av lärandet du har fört med dig dit?

– På distans så ställer studenterna oftast frågorna efter lektionen. Därför är lektionsstrukturen extra viktig så att du  som lärare kommer ihåg tankegången och materialet man gick igenom tidigare under lektionen.

Harriets tre bästa tips för en bra undervisning:

1. Skapa en tydlig kursstruktur - eleven måste få veta tidigt vad och vilka datum som gäller

2. Hör och se studenten - förstå att alla lär sig på olika vis

3. Skapa utrymmen i kursen som du kan anpassa åt studenternas olika behov.

Taggar