Hoppa till innehållet
Collage generation pep avtal
Carolina Klüft, verksamhetsledare för Generation Pep, och forskarna Stina Rutberg och Anna-Karin Lindqvist som samarbetat med organisationen inom projektet aktiva skoltransporter. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet blir kunskapspartner till Generation Pep

Publicerad: 15 maj 2023

Generation Pep arbetar med att förändra förutsättningarna för barn och unga så att alla ska få möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Nu har Luleå tekniska universitet ingått avtal med organisationen för att stärka arbetet och knyta det närmre aktuell forskning.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och organisationen leds av Carolina Klüft. Tillsammans med en mängd olika aktörer från samhällets sida vill de skapa engagemang för att lösa en stor samhällsutmaning, ungas hälsa. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom.

– Det känns jätteroligt att vi nu kan få Luleå tekniska universitet som kunskapspartner och genom det fördjupa det samarbete vi redan haft under några år. Tillsammans kan vi flytta fram positionerna, inte minst inom området aktiva skoltransporter, där vi arbetat mycket tillsammans tidigare, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Att vara kunskapspartner innebär att bidra med kunskap inom sitt expertområde och finnas tillgänglig för frågor och rådgivning. För Luleå tekniska universitet är det en viktig del i uppdraget att samverka med det omgivande samhället se till att forskningsresultat kommer till nytta.

– Det är en ära för Luleå tekniska universitet att bli inbjudna av Generation Pep att vara en av deras kunskapspartners och genom samverkan bidra till att alla barn och unga ska få möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Detta är också ett strategiskt nätverk som ger oss ytterligare möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och genom barns aktiva resande bidra till den gröna omställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin Lindqvist, Biträdande professor

Telefon: 0920-493986
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik