Luleå tekniska universitet lämnar Bergsskolan

Publicerad: 26 februari 2019

Luleå tekniska universitet avslutar sitt samarbete med Bergsskolan i Filipstad. Beslutet är fattat i samförstånd med Utbildningsstiftelsen Bergsskolan.

Universitetet bedriver ett antal grundutbildningar, till bergsskoletekniker och högskoleingenjör, vid Bergsskolan i Filipstad. Det är dessa utbildningar som nu avvecklas. Beslutet är taget i samförstånd med styrelsen för Utbildningsstiftelsen Bergsskolan som driver Bergsskolan.

– Vi har, tillsammans med stiftelsen, kommit fram till att det saknas ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten vidare. Det är väldigt tråkigt, men med så få studenter går det inte. De studenter som redan läser vid Bergsskolan kommer att kunna slutföra sina utbildningar, säger Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Kan bli yrkeshögskola

Bergsskolan dras med ett ekonomiskt underskott, orsakat av ett vikande antal studenter. För att ekonomin ska vara i balans behövs 200 studenter. Hösten 2018 registrerades 36 studenter till universitetets utbildningar vid Bergsskolan, 2017 var det 58 nya studenter.

Bergsskolans rektor Jan Håkanson poängterar att det bara är de utbildningar som har Luleå tekniska universitet som huvudman som avvecklas. Övrig verksamhet med projekt, företagssamverkan och fortbildnings- och kompetensutvecklingskurser berörs inte.

– Vi kommer att undersöka möjligheten att starta motsvarande utbildningar som Bergsskolan har i dag men då inom ramen för en Yrkeshögskola, säger han.

Pär Weihed

Pär Weihed, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-493987
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar