Hoppa till innehållet
Foto: Luleå tekniska universitet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lyckad pilotanläggning för biodrivmedel upphör

Publicerad: 19 april 2016

Nu står det klart, Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för forskning och framställning av flytande biodrivmedel från skogsrester, läggs ner. Det handlar om den anläggning som Luleå tekniska universitet tog över från Chemrec AB vid årsskiftet 2012/2013. Försöken i anläggningen har varit mycket framgångsrika.

Producerat 1000 ton DME

Under de senaste åren har Luleå tekniska universitet, i sammanhanget,  framför allt uppmärksammats för att ha producerat cirka 1000 ton DME (ett dieselbränsle) och metanol (ett bränsle för tändstiftsmotorer) i anläggningen. Volvo Lastvagnar som har varit involverade i verksamheten har genomfört lyckade fälttester med tio tunga lastbilar som gått i kommersiell trafik på biobränsle tillverkat i pilotanläggningen.

Pilotanläggningen LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen. Efter att Energimyndigheten, under de senaste tre åren, beviljat verksamheten drygt 100 miljoner har myndigheten nu beslutat att inte fortsätta att stödja pilotförsöken.

– Jag tycker att det är tråkigt att vi måste avbryta satsningen i anläggningen men är trots det hoppfull om framtiden för tekniken. Den har bevisats fungera mycket väl i vår pilotanläggning, säger professor Rikard Gebart, ledare för pilotanläggningens forskningsprogram och vetenskaplig ledare för Förnybar Energi vid Luleå tekniska universitet.

Väl fungerande pilotanläggning

Konsekvenserna av nedläggningen av universitetets verksamhet i pilotanläggningen blir att hela driftsorganisationen med 18 anställda avvecklas. I övrigt får nedläggningen av pilotanläggningen inga konsekvenser för den strategiska forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet runt tillverkning av biodrivmedel från skogsråvara. Forskningen fortsätter i stor omfattning i bland annat de nationella forskningsprogrammen Bio4Energy och Svenskt Förgasningscentrum.

– Det är ett tråkigt beslut att lägga ner anläggningen. Det här är en pilotanläggning som har fungerat väl med kompetent och inarbetad personal. Jag ser nedläggningen som ett steg tillbaka från det hållbara samhälle vi strävar efter, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Kommersialiseringen kommer att ta fart

Rikard Gebart menar att forskningsresultaten i anläggningen kommer att få stor betydelse, när det blir aktuellt att snabbt kunna använda anläggningens utprövade teknik för kommersiell tillverkning av biobränsle från skogsrester, i Sverige. Forskningen inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet kommer även fortsättningsvis att vara inriktad på hur en sådan kommersiell tillverkning kan ske med minsta möjliga miljöpåverkan och största möjliga effektivitet.

– När politikerna har enats om långsiktiga skatter och andra villkor gällande förnybara drivmedel så är jag övertygad om att kommersialiseringen kommer att ta fart i Sverige, säger Rikard Gebart.

Han påpekar att just storskaliga testanläggningar för framställning av biodrivmedel ger bättre förutsättningar när det gäller att undvika kostsamma misstag, vid etablering av produktionsanläggningar för omfattande biobränsletillverkning.

Kontakt

Rikard Gebart

Rikard Gebart,

Telefon: 0920-492196
Organisation: Energiteknik

I media

Taggar